Kulturpris och kulturstipendium

I Åstorps kommun finns det både ett kulturpris att nominera till, och ett kulturstipendium att söka.

Kulturpriset riktas till personer/föreningar/företag som under längre tid gjort en värdefull insats för kulturlivet i Åstorps kommun.

Kulturstipendiet riktas till unga personer som står i början av sin konstnärliga bana och är avsett att främja den enskildes utveckling inom det kulturella området.

Både kulturpriset och kulturstipendiet är på 10 000kr och kan fördelas på flera kandidater.

Nominera eller ansök

Nominering eller ansökan till kulturpris och/eller kulturstipendium ska vara inne senast 15 mars varje år.

Riktlinjer och mer information

Kulturpriset riktas till personer/föreningar/företag som under längre tid gjort en värdefull insats för kulturlivet i Åstorps kommun.

Riktlinjer

 • Årlig nominering ska ske senast den 15 mars.
 • Nominering ska göras på särskild blankett/webbformulär.
 • Priset kan endast tilldelas en person en gång.
 • Prissumman är 10 000 kr.
 • Prissumman kan fördelas på flera pristagare.
 • Kultur- och fritidsnämnden fattar beslut om pristagare.
 • Det finns inget utdelningstvång.
 • Utdelning sker den 6 juni i samband med nationaldagsfirandet.

Vem kan nominera?

Förslag på kulturpristagare kan lämnas av privatpersoner eller organisationer. Urval sker bland de som nominerats samma år och de föregående tre åren.

Kulturpriset kan inte sökas för egen räkning.

Kulturstipendiet riktas till unga personer som står i början av sin konstnärliga bana och är avsett att främja den enskildes utveckling inom det kulturella området.

Riktlinjer

 • Årlig ansökan ska ske senast den 15 mars.
 • Ansökan ska göras på enligt särskild blankett/webbformulär med angivna bilagor.
 • Priset kan endast tilldelas en person en gång.
 • Prissumman är 10 000 kr.
 • Prissumman kan fördelas på flera stipendiater.
 • Kultur- och fritidsnämnden fattar beslut om stipendiater.
 • Det finns inget utdelningstvång.
 • Utdelning sker den 6 juni i samband med nationaldagsfirandet.

Vem kan söka stipendiet?

Detta stipendium kan endast sökas av enskild utövare för egen räkning och kan endast beviljas person som är folkbokfärd i Åstorps kommun eller har annan särskild anknytning till kommunen.

Kontakt

Senast ändrad • 2021-02-15