Kulturpris och kulturstipendium

I Åstorps kommun finns det både ett kulturpris att nominera till, och ett kulturstipendium att söka.

Kulturpriset riktas till personer, föreningar eller företag som under längre tid gjort en värdefull insats för kulturlivet i Åstorps kommun.

Kulturstipendiet riktas till unga personer, fram till det år de fyller 25, som står i början av sin kulturella bana och är avsett att främja den enskildes utveckling inom det kulturella området.

Både kulturpriset och kulturstipendiet är på 10 000kr och kan fördelas på flera kandidater.

Nominera eller ansök

Nominering eller ansökan till kulturpris och/eller kulturstipendium ska vara inne senast 15 mars varje år.

Riktlinjer och mer information

Kulturpriset riktas till personer, föreningar eller företag som under längre tid gjort en värdefull insats för Åstorps kulturliv. Förslag till kulturpristagare - nominering - kan lämnas av privatpersoner eller organisationer. Kultur- och fritidsnämnden fattar beslut om pristagare bland de som nominerats samma år och de föregående tre åren. Kulturpriset kan inte sökas för egen räkning.

Riktlinjer

 • Årlig nominering ska ske senast den 15 mars.
 • Nominering ska göras via e-tjänst eller pappersblankett.
 • Priset kan endast tilldelas en person en gång.
 • Prissumman är 10 000 kr.
 • Prissumman kan fördelas på flera pristagare.
 • Kultur- och fritidsnämnden fattar beslut om pristagare.
 • Det finns inget utdelningstvång.

Vem kan nominera?

Förslag på kulturpristagare kan lämnas av privatpersoner eller organisationer. Urval sker bland de som nominerats samma år och de föregående tre åren.

Kulturpriset kan inte sökas för egen räkning.

Kulturstipendiet riktas till unga personer, fram till det år de fyller 25, som står i början av sin kreativa bana och är avsett att främja den enskildes utveckling inom det kulturella området.

Ändamålet för sökt stipendium skall tydligt anges i ansökan. Detta stipendium kan endast sökas av enskild utövare för egen räkning och kan endast beviljas person som är folkbokförd i Åstorps kommun.

Riktlinjer

 • Årlig nominering ska ske senast den 15 mars.
 • Nominering ska göras via e-tjänst eller pappersblankett.
 • Priset kan endast tilldelas en person en gång.
 • Prissumman är 10 000 kr.
 • Prissumman kan fördelas på flera stipendiater.
 • Kultur- och fritidsnämnden fattar beslut om pristagare.
 • Det finns inget utdelningstvång.

Vem kan söka stipendiet?

Detta stipendium kan endast sökas av enskild utövare för egen räkning och kan endast beviljas person som är folkbokförd i Åstorps kommun.

Kontakt

Senast ändrad • 2023-02-06

Kontakt