Konsthallen

Åstorps konsthall ligger i Åstorps bibliotek, centralt i Åstorp.
Konsthallen ska öka intresset för och kunskapen om konst och konstnärliga uttryck.

Varje år visar vi ett mindre antal utställningar med både lokala och andra konstnärer. Konsthallen arbetar även med att nå ut med konst till barn och unga samt äldre i kommunen genom olika aktiviteter.

Genom en långsiktig och processinriktad verksamhet ska konsthallen etableras som en given mötesplats i det lokala samhället, och en självklar destination för både den lokala, regionala och nationella konstpubliken.

Julia Bondesson: En skör position/A Fragile Position

10 september - 4 november

Vernissage 10 september kl. 10-13

En skör position

”Rörelsen skapar rum. Den första rörelsen betingar formen.(…)Rytmen är formen. Rörelsen är meningen. De ingår i varandra, är ett och samma. Rörelsen ger rytmen liv, liksom rytmen rörelsen. Den rörelserytmiska formen förverkligar innebörden.(…)”

Birgit Åkesson, Den skapande akten (tidskriften Artes 3/92).

****

Julia Bondesson arbetar med skulptur och performance.

Hennes skulpturer är snidade i trä med traditionella verktyg och tekniker. Ibland tar de formen av marionettliknande kroppar som figurerar i hennes koreografier som villiga mottagare, som förs i rörelse och en egen vilja genom konstnärens beröring och uppmärksamhet.

Bondesson (f.1983) utexaminerades från Kungliga Konsthögskolan i Stockholm 2011. Hon har studerat handdocksteater i Taiwan och träsnideri i Japan och Thailand. 2015 tilldelades Julia Bondesson Beckers konstnärsstipendium. Stora separatutställningar inkluderar Eskilstuna konstmuseum, Vandalorum i Värnamo, Krognoshuset i Lund, Färgfabriken i Stockholm och Moderna Museet i Malmö.

________________________________

A Fragile Position

”Movement creates space. The first movement involves the form.(…)The rhythm is the form. They are part of each other, they are one and the same. The movement gives the rhythm life, as is the rhythm to the movement. The movement-specific form realizes the meaning.(…)”

Birgit Åkesson, Den skapande akten (the magasin Artes 3/92).

****

Julia Bondesson works with sculpture and performance.

Her sculptures are carved in wood using traditional tools and techniques. At times they take the shape of puppet like bodies that figures in her choreographies as willing receivers, brought into movement and a will of its own through the artist’s touch and attention.

Bondesson (b. 1983) graduated from the Royal Institute of Art in Stockholm in 2011. She has studied hand puppetry in Taiwan and wood carving in Japan and Thailand. In 2015, Julia Bondesson was awarded the Beckers artist grant. Major solo exhibitions includes Eskilstuna konstmuseum, Vandalorum in Värnamo, Krognoshuset in Lund, Färgfabriken in Stockholm and Moderna Museet in Malmö, Sweden.

---
Konsthallen är öppen under bibliotekets bemannade öppettider.
Se alternativa öppettider på bibliotekets hemsida, bibliotekfh.se.
Konsthallen är inte öppen under bibliotekets meröppettider.

Guidade konstvisningar

Nu startar konstverksamheten upp guidade visningar av sina utställningar.
Mer information kommer!

Gruppbesök i konsthallen

Skolklasser är välkomna att besöka konsthallen tillsammans med ansvariga lärare. Grupper från förskola, skola, SFI, äldreboenden och liknande är välkomna att boka en kostnadsfri guidad visning av aktuell utställning.

OBS!
Tänk på att fortsatt hålla avstånd till övriga besökare när du besöker konsthallen och Åstorps bibliotek och att stanna hemma om du känner dig sjuk.

Konsthallens öppettider

Konsthallen är öppen under bibliotekets bemannade öppettider, som du hittar på bibliotekets hemsida, se länk nedan.

Konsthallen är inte öppen under bibliotekets meröppettider.

Tänk på att visa extra distans och hänsyn i dessa tider! Åstorps kommun följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Senast ändrad • 2022-09-12

Kontakt