Eldningsförbud i Åstorps kommun

I Åstorp och Klippans kommuner är det förbjudet att elda utomhus i skog och mark. Förbudet innebär att alla former av eldning utomhus. Med utomhus avses i denna föreskrift skog eller mark så nära skog att eld lätt kan spridas vidare i terrängen.

Stäng meddelande

Energi- och klimatrådgivning

Behöver du rådgivning om energi och klimat? Åstorps kommun samarbetar med fyra andra kommuner om kostnadsfri energi- och klimatrådgivning.

Privatpersoner, ideella organisationer, föreningar samt små och medelstora företag erbjuds kostnadsfri energi- och klimatrådgivning. Den kommunala rådgivaren som lämnar opartisk och oberoende information, är kunnig inom klimatfrågor, energisystem och den enskildes energikonsumtion.

Rådgivarens roll är att visa på olika aspekter som gäller för just din situation och för att ge dig bättre beslutsunderlag i byggandet av ett uthålligt samhälle.

När du ringer energi- och klimatrådgivarna är det bra om du är så förberedd som möjligt, på så vis får du bäst hjälp.

Boka tid för rådgivning

Energi- och klimatrådgivaren är placerad i Helsingborg men det finns möjlighet att boka tid för rådgivning i Kommunhuset i Åstorp. Är du representant för en förening eller driver ett mindre företag kan energi- och klimatrådgivningen komma och besöka dig på plats.

Tågvägledning

Funderar du på att ta tåget ut i Europa? Kontakta energi- och klimatrådgivningen för att få tips om hur du planerar din tågresa. Tågvägledningen hjälper dig med frågor om dina rättigheter, var du bokar din resa och ger dig en trygghet att våga ta tåget ut i Europa.

Tips från energimyndigheten om hur du kan dämpa elkostnaderna

Just nu är energisituationen i Sverige och Europa kraftigt ansträngd. Prisnivåerna på el är höga och kan stiga ännu mer. Det finns också risk att elen inte räcker för vissa timmar i vinter. Vi kan tillsammans förbättra situationen genom att minska elanvändningen. Hos Energimyndigheten hittar du information om läget, varför vi behöver minska elanvändningen och hur du kan bidra.

Kontakt

Senast ändrad • 2023-05-08

Kontakt