Avfall och återvinning

NSR ansvarar för den kommunala renhållningen i Åstorps kommun. Du vänder dig till NSR för frågor om avfallshämtning, ändring av abonnemang och frågor om källsortering.

Kontakta alltid NSR när du har frågor om:

  • ägarbyte
  • utebliven tömning
  • fakturor
  • ändring av abonnemang
  • beställningar
  • ansökan om dispens
  • kärl, röda boxen och påshållare.

Farligt avfall

Farligt avfall kan du som bor i villa lägga i "röda boxen" som ingår i ditt avfallsabonnemang eller lämna in det på NSRs återvinningscentral. Tänk på att helst lämna avfallet i sin originalbehållare. Om detta inte är möjligt kan du märka vilken typ av farligt avfall det är.

Återvinningsstationer

Förpacknings- och tidningsinsamlingen, FTI, har två återvinningsstationer i kommunen. Återvinningsstation är till för förpackningar och tidningar från privatpersoner och hushåll.

Återvinningsstationerna är tillgängliga dygnet runt och får endast användas av hushållen. Företag kan lämna förpackningar och tidningar gratis på NSRs återvinningscentraler.

Trädgårdsavfall

Här hittar du information om var du kan lämna trädgårdsavfall, hur du skaffar ett eget trädgårdskärl och vad du ska tänka på när du sorterar ditt trädgårdsavfall.

Återvinningen på Activa

Återvinningen drivs av Åstorps kommuns arbetsmarknadsenhet Activa i samarbete med NSR. Activa återvinning är en arbetsträningsplats för personer som ska in på den öppna arbetsmarknaden eller till studier.

Kontakt

Senast ändrad • 2021-05-10