Eldningsförbud i Åstorps kommun

I Åstorp och Klippans kommuner är det förbjudet att elda utomhus i skog och mark. Förbudet innebär att alla former av eldning utomhus. Med utomhus avses i denna föreskrift skog eller mark så nära skog att eld lätt kan spridas vidare i terrängen.

Stäng meddelande

Avfall och återvinning

NSR ansvarar för den kommunala renhållningen i Åstorps kommun. Du vänder dig till NSR för frågor om avfallshämtning, ändring av abonnemang och frågor om källsortering.

Kontakta alltid NSR när du har frågor om:

  • ägarbyte
  • utebliven tömning
  • fakturor
  • ändring av abonnemang
  • beställningar
  • ansökan om dispens
  • kärl och påshållare.

Farligt avfall

Farligt avfall innehåller ämnen som är skadliga för människor och miljön och kan vara frätande, brandfarliga eller giftiga.

Därför är det viktigt att inte blanda farligt avfall med annat avfall, utan istället lämna in det på speciella mottagningsställen. Läs om farligt avfall på nsr.se.

Återvinningsstationer

Förpacknings- och tidningsinsamlingen, FTI, har två återvinningsstationer i kommunen. Återvinningsstation är till för förpackningar och tidningar från privatpersoner och hushåll.

Återvinningsstationerna är tillgängliga dygnet runt och får endast användas av hushållen. Företag kan lämna förpackningar och tidningar gratis på NSRs återvinningscentraler.

Trädgårdsavfall

Här hittar du information om var du kan lämna trädgårdsavfall, hur du skaffar ett eget trädgårdskärl och vad du ska tänka på när du sorterar ditt trädgårdsavfall.

Återvinningen på Activa

Återvinningen drivs av Åstorps kommuns arbetsmarknadsenhet Activa i samarbete med NSR. Activa återvinning är en arbetsträningsplats för personer som ska in på den öppna arbetsmarknaden eller till studier.

Återvinningen på Återbruket

Återvinningen drivs av Åstorps kommuns arbetsmarknadsenhet i samarbete med NSR. Activa återvinning är en arbetsträningsplats för personer som ska in på den öppna arbetsmarknaden eller till studier.

Kontakt

Senast ändrad • 2023-01-17

Kontakt