Gata, parkering och park

Här hittar du information om skötsel av gator, parker, torg och lokala trafikföreskrifter.

Tekniska kontoret ansvarar för att gator, parker och torg ska vara attraktiva platser där vi alla trivs. Vi har bland annat hand om vinterväghållning, gatubelysning, reperationer och byggande.

Trafiksäkerhet, trafikregleringar och parkering på de kommunala vägarna i Åstorps kommun sköts av tekniska kontoret. Transportsystemet ska vara tryggt för både oskyddade och skyddade trafikanter som rör sig i trafiken. Oavsett om du väljer att cykla, gå, åka kollektivt eller ta bilen.

Har du synpunkter på hur gator, cykelvägar och gångbanor sköts så kan du göra en felanmälan eller kontakta tekniska kontoret.

Parkeringsförbud för lastbilar på Malmgatan och Koppargatan i Åstorp

På förekommen anledning blir det förbjudet för lastbilar att parkera på Malmgatan och Koppargatan från den 1 juni 2023.

Kontakta tekniska kontoret vid frågor.

Nu finns en störningskarta för pågående vägarbeten i kommunen. Klicka nedan för att se pågående störningar i Åstorps kommun.

Kontakt

 • Tekniska kontoret

  Tekniska kontoret

  042-640 00

  tekniska@astorp.se

 • Journummer tekniska kontoret

  073-417 52 11

  Telefonen är öppen vardagar 16.00-07.00 och dygnet runt på helger.


  Observera att det inte går att skicka in ärende via sms till journumret.

Senast ändrad • 2023-05-25

Kontakt