Gata, parkering och park

Här hittar du information om skötsel av gator, parker, torg och lokala trafikföreskrifter.

Tekniska kontoret ansvarar för att gator, parker och torg ska vara attraktiva platser där vi alla trivs. Vi har bland annat hand om vinterväghållning, gatubelysning, reperationer och byggande.

Trafiksäkerhet, trafikregleringar och parkering på de kommunala vägarna i Åstorps kommun sköts av tekniska kontoret. Transportsystemet ska vara tryggt för både oskyddade och skyddade trafikanter som rör sig i trafiken. Oavsett om du väljer att cykla, gå, åka kollektivt eller ta bilen.

Felanmälan gällande gata, park och trafik

Här kan du felanmäla sådant som rör gata, park och trafik. Om något är trasigt, kräver underhåll på grund av skador eller när något inte uppfyller sin tilltänkta funktion kan du använda denna e-tjänst. Exempelvis kan du felanmäla en trasig lampa, nedskräpning, felparkering, halka eller skadegörelse.

När en felanmälan görs via felanmälningssystemet för gata och park är du garanterad att få återkoppling inom 5 arbetsdagar om så önskas.

Du kan välja att vara anonym eller lämna dina kontaktuppgifter så att vi kan återkomma till dig.

Tack för att du hjälper oss!

Felanmälan finns även som app till din mobiltelefon, "Felanmälan Åstorps kommun".

Nu finns en störningskarta för pågående vägarbeten i kommunen. Klicka nedan för att se pågående störningar i Åstorps kommun.

Kontakt

 • Tekniska kontoret

  042-640 00

  tekniska@astorp.se

 • Journummer tekniska kontoret

  073-417 52 11

  Telefonen är öppen vardagar 16.00-07.00 och dygnet runt på helger.


  Observera att det inte går att skicka in ärende via sms till journumret.

Senast ändrad • 2024-04-25

Kontakt