Mark och tomter

Åstorps kommun har ett strategiskt läge med bra kommunikationsmöjligheter. Här hittar du information om villatomter, tomter till flerfamiljshus och industrimark.

Åstorps kommun kännetecknas av närheten till Söderåsen i anslutning till centralorten. I Kvidinge finns ett nytt naturreservat och en tågstation. Orterna har goda kommunkationer till och från andra kommuner.

Köp en villatomt

När du är intresserad av att köpa en tomt ska du först fylla i tomtblanketten. När tekniska kontoret har svarat dig är tomten reserverad i en månad. Tekniska kontoret upprättar köpteavtal, faktura och köpebrev.

Tekniska kontoret söker lagfart hos Inskrivningsmyndigheten. Tomten ska bebyggas inom två år. I annat fall hävs köpet.

När du köper en villatomt tillkommer kostnader utöver kostnaden för själva tomten.

  • Lagfart för privatpersoner - 825 kronor + 1,5% av köpeskillingen.
  • Anslutningsavgift för vatten och avlopp (NSVA).
  • Anslutningsavgift för el (Kraftringen, Öresundskraft eller EON).
  • Byggslovsavgift (Åstorps kommuns bygglovsavdelning).
  • Nybyggnadskarta (Metria).

Försäljning av industrimark

Åstorp har ett strategiskt läge och bra kommunkationsmöjligheter med E4:an och riksväg 21 som passerar kommunen samt 10 minuter från E6:ans påfart 33. Området har ett väl utbyggt infrastruktursystem med industrispår till delar av området. Flygplats nås på 25 minuter och hamn på 22 minuter.

Kartbild över industriområdet Åstorp södra.
  • Gulmarkerat område: 200 kronor/kvadratmeter.
  • Rödmarkerat område: 150 kronor/kvadratmeter.

Mark som säljs som är mindre än 6000 kvadratmeter får en prisreduktion på 40% för att stimulera småföretagande.

Kontakt

Senast ändrad • 2021-01-25