Mark och tomter

Åstorps kommun har ett strategiskt läge med bra kommunikationsmöjligheter. Här hittar du information om villatomter, tomter till flerfamiljshus och industrimark.

Åstorps kommun kännetecknas av närheten till Söderåsen i anslutning till centralorten Åstorp. Nyvång rymmer en kulturhistoriskt intressant industrimiljö, som speglar den nordvästskånska stenkolsindustrins betydelse. I Kvidinge finns ett nytt naturreservat och en tågstation. Hyllinge är en lugn, trygg och grönskande ort med ett stort service- och handelsutbud. Alla orter har goda kommunkationer till och från andra kommuner.

 

Köp en villatomt

Vi har ett digitalt system för tomtkö, se e-tjänst nedan. De orter du kan ställa dig i kö till är Åstorp, Nyvång, Kvidinge och Hyllinge.

Tekniska kontoret skickar erbjudande om tomt till de som ligger högst i kösystemet när det dycker upp nya tomter. De som erbjuds tomt får en länk till de lediga tomterna och får ange 3 st tomter som de är intresserade av. Du har två veckor på sig att återkoppla och de som ligger först i kön som inkommer med en önskan om en tomt blir tilldelad den. Att tacka ja till erbjudande innebär inte att man måste köpa tomten direkt utan tomten är reserverad i en månad efter att den blivit tilldelad dig. Tekniska kontoret upprättar köpeavtal, faktura och köpebrev. Du kan ställa dig i tomtkö till alla fyra orter, eller bara till den eller de du önskar.

Tekniska kontoret söker lagfart hos Inskrivningsmyndigheten. Byggnationen ska påbörjas inom 18 månader (gjutit samtliga bottenplattor). I annat fall hävs köpet och vite på 20 % av köpeskillingen ges till köparen för att bekosta kommunens extra handläggning samt ny lagfart. Byggnationen ska vara färdigställd inom 5 år (godkänd slutbesktning och slutbesked för byggnationen). Om byggnationen inte är färdigställd inom 5 år får köparen vite på hela köpeskillingen.

När du köper en villatomt tillkommer kostnader utöver kostnaden för själva tomten. De här kostnaderna tillkommer:

 • Lagfart för privatpersoner - 825 kronor + 1,5% av köpeskillingen.
 • Anslutningsavgift för vatten och avlopp (NSVA).
 • Anslutningsavgift för el (Kraftringen, Öresundskraft eller EON).
 • Byggslovsavgift (Åstorps kommuns bygglovsavdelning).
 • Nybyggnadskarta (Metria).

Information om anmälan och regler

Process vid tomtköp
 1. Du som köpare ansöker om en plats i den digitala tomtkön via vår e-tjänst Köplats till villatomter – anmälan. Länk till annan webbplats.
 2. Därefter får du som köpare svar från Tekniska kontoret om erbjudan om tomt.
 3. Tomten är reserverad i en månad från att köparen fått erbjudandet.
 4. Köpet i sig går till som följande. Tekniska kontoret upprättar ett köpeavtal, faktura samt ett köpebrev.
 5. När köpet är genomfört ansöker Tekniska kontoret om lagfart hos Fastighetsinskrivningen på Lantmäteriet.
 6. Byggnationen ska påbörjas inom 18 månader.
 7. Byggnationen ska vara färdigställd inom 5 år.
 • Som allmänt villkor för tilldelning krävs att du som söker tomt personligen utnyttjar tomten för permanent boende.
 • Vid fördelning av tomt gäller att du som söker tomt placeras i turordning efter registreringsdatum samt att äkta makar och sammanboende med gemensam bostad behandlas och registreras som en sökande.
 • Om erbjudna tomter inte är sålda efter att samtidiga i tomtkön fått erbjudande om köp annonseras tomten ut på kommunens hemsida.
 • Kommunstyrelsen har rätt att sälja enstaka tomter genom anbudsförfarande utanför tomtkön.
 • Beslut i förtursfrågor beslutas av kommunstyrelsen.

Du avregistreras från den kommunala tomtkön om:

 1. Du tilldelats en tomt
 2. Om du inte besvarar en begäran om kompletteringar till registret
 3. Om kontaktuppgifterna inte stämmer med de som angivits till kommunen
 4. Om du tackar nej till erbjuden tomt (du tappar endast din plats i den ort du tackat nej).

För förnyad registrering behövs nytt ansökningsförfarande.

Försäljning av mark för verksamheter och flerbostadshus

Åstorp har ett strategiskt läge och bra kommunkationsmöjligheter med E4:an och riksväg 21 som passerar kommunen samt 10 minuter från E6:ans påfart 33. Området har ett väl utbyggt infrastruktursystem med industrispår till delar av området. Flygplats nås på 25 minuter och hamn på 22 minuter.

För närvarande finns ingen ledig industrimark på Åstorp Södra. Skicka in din intresseanmälan för tillkommande områden till Tekniska kontoret.

Kontakt

Senast ändrad • 2024-05-10

Kontakt