Mark och tomter

Åstorps kommun har ett strategiskt läge med bra kommunikationsmöjligheter. Här hittar du information om villatomter, tomter till flerfamiljshus och industrimark.

Åstorps kommun kännetecknas av närheten till Söderåsen i anslutning till centralorten Åstorp. Nyvång rymmer en kulturhistoriskt intressant industrimiljö, som speglar den nordvästskånska stenkolsindustrins betydelse. I Kvidinge finns ett nytt naturreservat och en tågstation. Hyllinge är en lugn, trygg och grönskande ort med ett stort service- och handelsutbud. Alla orter har goda kommunkationer till och från andra kommuner. 

Köp en villatomt

Vi har ett digitalt system för tomtkö, se e-tjänst nedan. De orter du kan ställa dig i kö till är Åstorp, Nyvång, Kvidinge och Hyllinge.

När du blivit erbjuden en tomt är tomten reserverad i en månad. Tekniska kontoret upprättar köpeavtal, faktura och köpebrev. Du kan ställa dig i tomtkö till alla fyra orter, eller bara till den eller de du önskar.

Tekniska kontoret söker lagfart hos Inskrivningsmyndigheten. Tomten ska bebyggas inom två år. I annat fall hävs köpet.

När du köper en villatomt tillkommer kostnader utöver kostnaden för själva tomten. De här kostnaderna tillkommer:

 • Lagfart för privatpersoner - 825 kronor + 1,5% av köpeskillingen.
 • Anslutningsavgift för vatten och avlopp (NSVA).
 • Anslutningsavgift för el (Kraftringen, Öresundskraft eller EON).
 • Byggslovsavgift (Åstorps kommuns bygglovsavdelning).
 • Nybyggnadskarta (Metria).

Information om anmälan och regler

För närvarande finns inga lediga tomter i Åstorps kommun.

För att kunna köpa en kommunal tomt behöver du stå i den kommunala tomtkön. Du ställer dig i vår digitala tomtkö i vår e-tjänst nedan.

Du registreras i tomtkön den dag som din ansökan kommer in till kommunen. Observera att du som söker ska ha fyllt 18 år. Äkta makar samt sammanboende med gemensam bostad behandlas och registreras som en sökande.

Bilden visar hur processen för att köpa tomt ser ut steg för steg.
 1. Du som köpare ansöker om en plats i den digitala tomtkön via vår e-tjänst Köplats till villatomter – anmälan.
 2. Därefter får du som köpare svar från Tekniska kontoret om erbjudan om tomt.
 3. Tomten är reserverad i en månad från att köparen fått erbjudandet.
 4. Köpet i sig går till som följande. Tekniska kontoret upprättar ett köpeavtal, faktura samt ett köpebrev.
 5. När köpet är genomfört ansöker Tekniska kontoret om lagfart hos Fastighetsinskrivningen på Lantmäteriet.
 6. Tomten ska bebyggas inom två år, annars hävs köpet.
 • Som allmänt villkor för tilldelning krävs att du som söker tomt personligen utnyttjar tomten för permanent boende.
 • Vid fördelning av tomt gäller att du som söker tomt placeras i turordning efter registreringsdatum samt att äkta makar och sammanboende med gemensam bostad behandlas och registreras som en sökande.
 • Om erbjudna tomter inte är sålda efter att samtidiga i tomtkön fått erbjudande om köp annonseras tomten ut på kommunens hemsida.
 • Kommunstyrelsen har rätt att sälja enstaka tomter genom anbudsförfarande utanför tomtkön.
 • Beslut i förtursfrågor beslutas av kommunstyrelsen.

Du avregistreras från den kommunala tomtkön om:

 1. Du tilldelats en tomt
 2. Om du inte besvarar en begäran om kompletteringar till registret
 3. Om kontaktuppgifterna inte stämmer med de som angivits till kommunen
 4. Om du tackar nej till erbjuden tomt (du tappar endast din plats i den ort du tackat nej).

För förnyad registrering behövs nytt ansökningsförfarande.

Försäljning av mark för verksamheter och flerbostadshus

Åstorp har ett strategiskt läge och bra kommunkationsmöjligheter med E4:an och riksväg 21 som passerar kommunen samt 10 minuter från E6:ans påfart 33. Området har ett väl utbyggt infrastruktursystem med industrispår till delar av området. Flygplats nås på 25 minuter och hamn på 22 minuter.

För närvarande finns ingen ledig industrimark på Åstorp Södra. Skicka in din intresseanmälan för tillkommande områden till Tekniska kontoret.

Kontakt

Senast ändrad • 2023-07-07

Kontakt