Gifta sig borgerligt

En borgerlig vigsel är en vigsel utan religösa inslag och är likt en vigsel i kyrkan rättsligt bindande. I Åstorps kommun finns det av Länsstyrelsen sex förordnade vigselförrättare.

Innan vigsel måste ni tillsammans ansöka om hindersprövning hos Skatteverket. Blankett för ansökan kan laddas ner från Skatteverkets hemsida eller fås vid besök på närmaste skattekontor. Bevis om hindersprövning är giltigt i fyra månader.

I samband med kontakten med Skatteverket brukar man också ta ställning till efternamnet. Det måste annars ske senast i samband med vigseln.

Vigselförrättare

Efter intyg om hindersprövning är det dags att välja vigselförrättare. Längre ner på sidan ser ni de sex vigselförrättare som viger för Åstorps kommun. Ni tar själva kontakt med någon av dessa och bokar tid, plats och detaljer kring hur ni vill ha er vigsel.

Hur er borgerliga vigselceremoni ska vara bestämmer ni tillsammans med vigselförrättaren. Vigseln kan ske i kommunhuset eller på någon annan plats. Kanske vill ni ha en ceremoni i hemlighet med bara två vittnen?

Två vittnen måste närvara vid vigseln. Det går bra att ha med sig egna vittnen, men under ordinarie arbetstid kan kommunen ordna vittnen om vigseln sker på kommunhuset.

Vigseln är kostnadsfri och efter vigseln får ni ett vigselbevis. Förrättaren underrättar sedan Skatteverket.

Vigselförättare i Åstorps kommun

Namn

Telefonnummer

E-post

Peter Lindberg

0761-28 98 49

peter.lindberg@astorp.se

Rolf Malmberg

0705-55 85 59

042.58559@telia.com

Pernilla Nielsen

0705-86 72 73

pernie68@gmail.com

Christine Schrevelius

0706-56 44 84

christineschrevelius1977@gmail.com

Kontakt

Senast ändrad • 2024-05-07

Kontakt