Vanliga frågor och svar om borgerlig vigsel

Här har vi samlat några vanliga frågor och svar om borgerlig vigsel i Åstorp.

Hittar du inte svaret på din fråga? Du är välkommen att höra av dig till kundtjänst.

Innan vigsel måste ni tillsammans ansöka om hindersprövning hos Skatteverket.

Ni kan ansöka om hindersprövning på Skatteverkets webbplats här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

 

Hindersprövningen är ett intyg som visar att det inte finns några hinder för ett par att ingå äktenskap. Med hinder menas till exempel att den ena parten redan är gift eller att paret är nära släkt med varandra.

Ni hittar mer information om detta på Skatteverkets webbplats här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Ni kan kontakta en vigselförrättare i Åstorps kommun och bokar tid, plats och detaljer kring hur ni vill ha er vigsel.

Vigseln kan ske i kommunhuset eller på någon annan plats. Kanske vill ni ha en ceremoni i hemlighet med bara två vittnen? Ni behöver stämma av med vigselförrättaren om tid och plats.

Ja, två vittnen som har fyllt 18 år måste närvara vid den borgerliga vigseln. Det går bra att ha med sig egna vittnen, men under ordinarie arbetstid kan kommunen ordna vittnen om vigseln sker på kommunhuset.

När ni kontaktar Skatteverket för att bli vigda kommer ni att bli förfrågade där ni ska ta ställning till efternamnet. Om detta inte gjorts kan det göras i samband med vigseln.

Vigseln är kostnadsfri och efter vigseln får ni ett vigselbevis. Förrättaren underrättar sedan Skatteverket.

Efter vigseln får ni ett vigselbevis som intygar att vigseln är genomförd. Vigselbeviset gäller inte juridiskt utan kan ses som ett minne från vigseln.

Förrättaren underrättar sedan Skatteverket om er vigsel.

Ni kan välja en vigselförrättare som finns med i listan här.

För utländska medborgare gäller särskilda regler. Ni behöver personligen besöka ett skattekontor och lämna in ansökan. Om det inte finns några hinder utfärdar Skatteverket ett intyg om hindersprövning och ett vigselintyg. Intygen tar ni med till vigselförrättaren. Intyget om hindersprövning är giltigt i fyra månader. Blivande makar måste även anmäla till Skatteverket vilket efternamn som ska bäras, även om båda behåller tidigare efternamn.

Ni hittar mer information om detta på Skatteverkets webbplats här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

I och med att äktenskapet har blivit könsneutralt är det inte längre möjligt att registrera partnerskap. Ett partnerskap som registrerats enligt partnerskapslagen ska gälla som ett äktenskap om partnerna gemensamt anmäler till Skatteverket att de önskar det. Partnerskapet gäller som ett äktenskap från och med den dag en sådan anmälan kommit in till Skatteverket.

Paret kan välja att i stället för en anmälan vigas enligt 4 kap. äktenskapsbalken. Det ska inte göras någon hindersprövning inför en vigsel enligt denna särskilda ordning. Partnerskapet gäller som ett äktenskap från tidpunkten för vigseln. Möjligheten till omvandling är inte begränsad till en viss tid.

Ni hittar mer information om detta på Skatteverkets webbplats här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Brudparet får själva ordna en tolk. Det kan till exempel vara en vän eller släkting som kan ställa upp. Brudparet kan inte tolka åt varandra.

Brudparet får själva ordna en teckenspråkstolk. Ni kan vända er till Tolkcentralen i Skåne.

Ni hittar mer information på Tolkcentralens webbplats här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Kontakt

Senast ändrad • 2023-08-18

Kontakt