Eldningsförbud i Åstorps kommun

I Åstorp och Klippans kommuner är det förbjudet att elda utomhus i skog och mark. Förbudet innebär att alla former av eldning utomhus. Med utomhus avses i denna föreskrift skog eller mark så nära skog att eld lätt kan spridas vidare i terrängen.

Stäng meddelande

Kommunfakta

Här hittar du information om bland annat kommunens ekonomi, befolkning och historia.

Kommunen har ett strategiskt läge mitt i Nordvästskåne, som är en del av den expansiva Öresundsregionen. Inom regionen finns ett brett och välutvecklat utbud av arbete, handel, kultur, service och utbildning.

Kommunikationerna till och från Åstorp är mycket goda, med E4, riksväg 21 och länsväg 112 genom kommunen. Det finns en välutbyggd kollektivtrafik med både buss och tåg. Det är lätt att pendla till de närbelägna större arbetsmarknadsregionerna.

I Åstorps kommun finns det fyra större tätorter som var och en har sin speciella karaktär och identitet. Dessa tätorter är:

  • Centralorten Åstorp
  • Hyllinge
  • Kvidinge
  • Nyvång.

Åstorp - Söderåsstaden med mod att pröva nya vägar

Åstorps kommuns vision anger den övergripande viljeinriktningen för hur Åstorp som kommun och samhälle ska vara år 2030. Läs mer om vår vision på sidan nedan.

Kommunkarta och kartportal

I den digitala kommunkartan kan du själv välja vad du vill se. Här finns till exempel våra skolor och omsorgsboenden markerade.

I kartportalen hittar du skolområden i kommunen, pågående trafikarbeten eller trafikstörningar, skolskjutshållplatser och mycket mer.

Läs om vad som är på gång i Åstorp i Lokaltidningen

Varannan vecka skickas Lokaltidningen ut till alla hushåll i Åstorps kommun. Du kan även ta del av tidningen digitalt där vi i varje nummer informerar om vad som är på gång i kommunen. Välj "Läs digitalt" så kommer du till e-tidningen.

Kontakt

Senast ändrad • 2023-02-07

Kontakt