Kommunfakta

Här hittar du information om bland annat kommunens ekonomi, befolkning och historia.

Kommunen har ett strategiskt läge mitt i Nordvästskåne, som är en del av den expansiva Öresundsregionen. Inom regionen finns ett brett och välutvecklat utbud av arbete, handel, kultur, service och utbildning.

Kommunikationerna till och från Åstorp är mycket goda, med E4, riksväg 21 och länsväg 112 genom kommunen. Det finns en välutbyggd kollektivtrafik med både buss och tåg. Det är lätt att pendla till de närbelägna större arbetsmarknadsregionerna.

I Åstorps kommun finns det fyra större tätorter som var och en har sin speciella karaktär och identitet. Dessa tätorter är:

  • Centralorten Åstorp
  • Hyllinge
  • Kvidinge
  • Nyvång.

Åstorp - Söderåsstaden med mod att pröva nya vägar

Åstorps kommuns vision anger den övergripande viljeinriktningen för hur Åstorp som kommun och samhälle ska vara år 2030. Läs mer om vår vision på sidan nedan.

Kartportal

I Kartportalen finns kommunens olika digitala karttjänster samlade på en plats. Du kan hitta information om pågående trafikarbeten, detaljplaner och mycket mer.

Läs om vad som är på gång i Söderåsen NU

Varannan vecka skickas tidningen Söderåsen NU ut till alla hushåll i Åstorps kommun där vi i varje nummer informerar om vad som är på gång i kommunen. Du kan även ta del av tidningen digitalt via länken nedan.

Kontakt

Senast ändrad • 2023-09-13

Kontakt