Kommunfakta

Här hittar du information om bland annat kommunens ekonomi, befolkning och historia.

Kommunen har ett strategiskt läge mitt i Nordvästskåne, som är en del av den expansiva Öresundsregionen. Inom regionen finns ett brett och välutvecklat utbud av arbete, handel, kultur, service och utbildning.

Kommunikationerna till och från Åstorp är mycket goda, med E 4, riksväg 21 och länsväg 112 genom kommunen. Det finns en välutbyggd kollektivtrafik med både buss och tåg. Det är lätt att pendla till de närbelägna större arbetsmarknadsregionerna.

I Åstorps kommun finns det fyra större tätorter som var och en har sin speciella karaktär och identitet. Dessa tätorter är:

  • Centralorten Åstorp
  • Hyllinge
  • Kvidinge
  • Nyvång.

Åstorp - Söderåsstaden där människor och företag möts och växer

Åstorps kommuns vision ska åskådliggöra en önskad framtid som anger färdriktning som skall beröra, skapa känsla samt ge energi. Visionen ska dessutom vara lätt att komma ihåg.

Kontakt

Senast ändrad • 2021-07-06