Möten, handlingar och protokoll

Här finns information om möten, handlingar och protokoll för politiska organ, bolag och rådgivande organ i kommunen.

Publicerade protokoll läggs av tillgänglighetsskäl ut utan namnteckningar istället för ett inskannat dokument. En kopia av det justerade protokollet finns att tillgå hos respektive nämnd.

Handlingar och protokoll

Kommunfullmäktiges och alla nämnders handlingar, protokoll och kallelser hittar du från och med 2022 i vår medborgarportal:


 

Nedan hittar du de protokoll och kallelser som publicerats före 2022.

Webbsändningar

Kommunfullmäktiges sammanträden webbsänds, du kan även ta del av tidigare webbsändningar här på astorp.se. Besök vår sida för webbsändningar för att ta del av kommunfullmäktiges sammanträden.

Om kommunfullmäktige

Mer information om kommunfullmäktige hittar du nedan.

Nämnder

Sammanträdesdatum och information om kommunens nämnder och politiker i respektive nämnd hittar du här:

Kommunrevisionen

Information om revisionen och deras granskningsrapporter hittar du här:

Rådgivande organ

Information om kommunens rådgivande organ hittar du här:

Kommunala bolag

Information om våra kommunala bolag hittar du här:

Senast ändrad • 2022-05-18

Kontakt