Säkerhet

I Åstorp ska du som invånare, anställd och besökare kunna känna dig så trygg och säker som möjligt.

Kommunen arbetar förebyggande inom alla förvaltningar och verksamheter. Vi samverkar även med andra kommuner och myndigheter vid extraordinära händelser.

Din krisberedskap

Under en kris är det viktigt att du har dricksvatten, mat, värme och kan ta emot viktig information.

    Krisberedskap och civilt försvar

    En kris eller en samhällsstörning är en extraordninär händelse som avviker från den normala situationen. Kommunens verksamheter måste kunna fungera så normalt som möjligt även under en kris.

    Kontakt

    Senast ändrad • 2024-04-30

    Kontakt