Skolans användning av bilder och film

Skolan vill ibland sprida information om vår verksamhet i våra sociala mediekanaler. För att publicera bilder eller filmer på identifierbara barn och elever i dessa sammanhang behöver vi vårdnadshavarnas samtycke.

Vi dokumenterar regelbundet vår verksamhet och bilder och filmer används i redovisningen av verksamheten. Detta innebär emellanåt en behandling av personuppgifter i dataskyddslagstiftningens mening (bilder där individer kan identifieras) som då sker med stöd av de lagliga grunderna allmänt intresse eller rättslig förpliktelse (se Art. 6 GDPR). Bilder på elever för dessa syften kan förekomma på skolans lärplattform edWise och undantagsvis även i annan kommunikation mellan skolan och hemmen – exempelvis i e-post och edlevo. Även filmer kan användas i informations- och dokumentationssyfte inom skolan.

Skolan vill ibland också sprida information bredare om vår verksamhet, exempelvis i våra sociala mediekanaler. För att publicera bilder eller filmer på barn i sådana sammanhang behöver vi vårdnadshavarnas samtycke. Andra personuppgifter gällande barnen än bilder, så som exempelvis deras namn, förekommer inte i samband med publiceringen på våra sociala kanaler.

Godkänna eller neka

Du som vårdnadshavare får antingen godkänna eller neka samtycke till bild- och filmpublicering på skolans sociala medier i Edlevo.

  • Att godkänna - du samtycker till att bilder och filmer på ditt barn förekommer på skolans sociala kanaler (exempelvis Facebook och Instagram). Du är medveten om att detta kan innebära att dessa bilder kan komma att behandlas utanför EU/EES-området, där de inte längre skyddas av europeiska dataskyddslagar.
    Samtycket gäller fram till utgången av detta läsår, och kan när som helst återkallas av den som lämnat det.
  • Att neka - Du samtycker inte till att bilder och filmer på ditt barn behandlas genom att publiceras på skolans sociala kanaler.

Kontakt

Senast ändrad • 2023-08-18

Kontakt