Trygghet och säkerhet

I Åstorp ska du som invånare, anställd och besökare kunna känna dig så trygg och säker som möjligt.

Kommunen arbetar förebyggande inom alla förvaltningar och verksamheter. Vi samverkar även med andra kommuner och myndigheter vid extraordinära händelser.

Din krisberedskap

Under en kris är det viktigt att du har dricksvatten, mat, värme och kan ta emot viktig information.

  Krisberedskap och civilt försvar

  En kris eller en samhällsstörning är en extraordninär händelse som avviker från den normala situationen. Kommunens verksamheter måste kunna fungera så normalt som möjligt även under en kris.

  Åstorps kommun och den lokala polisen tecknar samverkansavtal för ökad trygghet och minskad brottslighet i Åstorps kommun. Samverkansavtalet ska stärka samarbetet mellan kommunen och polisen och lägga fokus på trygghet och minskad brottslighet genom att förebygga brott. Medborgarlöftet styr de fokusområden som ska prioriteras under året.

  Kommunen har tecknat ett medborgarlöfte tillsammans med den lokala polisen i syfte att stärka samverkan i det långsiktiga arbetet med brottsförebyggande och trygghetsskapande. Medborgarlöftet grundar sig i den lokala lägesbild som gemensamt tagits fram av polisen och kommunen.

  Polisen genomför årligen en trygghetsmätning tillsammans med kommunen. Resultatet av trygghetsmätningen används för att planera framförallt det bottsförebyggande arbetet och samverkan mellan polis, kommun och andra parter.

  Kris- och säkerhetssamordnarna i kommunen planerar att genomföra en trygghetsvandring som kommer att äga rum i Kvidinge under hösten 2023.

  Många olika förvaltare ansvarar för utemiljön i ett område, det kan vara fastighetsägare, kommunala förvaltningar eller boende. Det är sällan alla dessa möts, och det kan vara svårt för dem som bor och är i området att veta vart de kan vända sig med synpunkter.

  Trygghetsvandringar är en metod för att få alla dessa parter i området att träffas tillsammans med en kunnig arrangör och samtala om hur området kan bli tryggare och mer trivsamt. Syftet är ett ömsesidigt utbyte av tankar och synpunkter och en chans att sprida information och diskutera konstruktiva idéer tillsammans med beslutsfattare.

  Genomförande av trygghetsvandring 12 oktober 2023

  Förberedelse

  • Kartlägga Kvidinge utifrån olika aspekter
  • Skapa underlag för presentation
  • Kontakta intressenter
  • Informera berörda om kommande trygghetsvandring
  • Presentation och genomförande
  • Presentation i lämplig lokal i Kvidinge för allmänheten. Platsen blir utgångspunkt för trygghetsvandringen.
  • Trygghetsvandring till lokaliserade fysiska punkter
  • Dokumentera beskrivning och observationer för att efter avslutad vandring kunna titta tillbaka på detta
  • Sammanfattning och förslag på åtgärder
  • Sammanfattande dokumentation till grund för åtgärdsplan
  • Ta fram åtgärdsplan

  Inför den kommande trygghetsvandringen vill vi ha våra invånares synpunkter. Svara gärna på frågorna i enkäten nedan, du är självklart anonym. Resultatet av enkäten kommer att användas som underlag till trygghetsvandringen.

  Hjärtstartare är en defibrillator som används för att få hjärtat att slå igen om en person har drabbats av hjärtstillestånd. Åstorps kommun har satt upp tre hjärtstartare som finns tillgängliga dygnet runt. Hjärtstartarna förvaras i larmade skåp och är placerade i Åstorps tätort vilket gör att det finns hjälp tillgänglig dygnet runt. Det finns också hjärtstartare i flera av våra verksamhetslokaler bland annat på Kulturskolan, Vuxenutbildningscentrum och förskolorna i Hyllinge.

  Hjärtstartarna som är tillgängliga dygnet runt finns på dessa platser:

  • Utsidan av stationen, på fasaden mot storgatan
  • Utomhustoaletten vid Perslund, Adress: Perslund 1C
  • Serviceplatsen vid Tingvalla, Adress: Vramsvägen 9

  Du hittar fler hjärtstartare via Sveriges hjärtstartarregister:

  Har du en hjärtstartare på ditt företag?

  Sveriges Hjärtstartarregister (SHR) arbetar för att registrera alla publika hjärtstartare. Alla registrerade hjärtstartare är synliga på en karta så att livräddare och larmcentralen vet var hjärtstartarna finns placerade geografiskt.

  Om ett hjärtstopp inträffat i närheten kan larmcentralen dirigera en livräddare till platsen för att hämta hjärtstartaren.

  Här kan du registrera hjärtstartare.

  Om någon drabbas av hjärtstopp

  När någon drabbas av plötsligt hjärtstopp behöver personen hjälp så fort som möjligt. Att använda en hjärtstartare tillsammans med hjärt-lungräddning är viktigt.

  Det första du ska göra om du misstänker att någon i din närhet drabbats av ett plötsligt hjärtstopp är att snabbt kalla på hjälp.

  • Ring 112 för att kalla på ambulans.
  • Ropa på andra i närheten för att få hjälp.
  • När du larmat 112 och berättat att någon fått ett hjärtstopp kommer larmoperatören berätta för dig hur du utför hjärt- och lungräddning.

  Om någon drabbats av plötsligt hjärtstopp behöver du ge hjärt- och lungräddning med rytmiska nedtryckningar av personens bröstkorg så kallade bröstkompressioner. Det upprätthåller den cirkulation som behövs för kroppen och att du med konstgjord andning syresätter blodet som cirkuleras.

  Kontakt

  Senast ändrad • 2024-02-14

  Kontakt