Trygghet och säkerhet

I Åstorp ska du som invånare, anställd och besökare kunna känna dig så trygg och säker som möjligt.

Kommunen arbetar förebyggande inom alla förvaltningar och verksamheter. Vi samverkar även med andra kommuner och myndigheter vid extraordinära händelser.

Din krisberedskap

Under en kris är det viktigt att du har dricksvatten, mat, värme och kan ta emot viktig information.

  Krisberedskap och civilt försvar

  En kris eller en samhällsstörning är en extraordninär händelse som avviker från den normala situationen. Kommunens verksamheter måste kunna fungera så normalt som möjligt även under en kris.

  Åstorps kommun och den lokala polisen tecknar samverkansavtal för ökad trygghet och minskad brottslighet i Åstorps kommun. Samverkansavtalet ska stärka samarbetet mellan kommunen och polisen och lägga fokus på trygghet och minskad brottslighet genom att förebygga brott. Medborgarlöftet styr de fokusområden som ska prioriteras under året.

  Kommunen har tecknat ett medborgarlöfte tillsammans med den lokala polisen i syfte att stärka samverkan i det långsiktiga arbetet med brottsförebyggande och trygghetsskapande. Medborgarlöftet grundar sig i den lokala lägesbild som gemensamt tagits fram av polisen och kommunen.

  Polisen genomför årligen en trygghetsmätning tillsammans med kommunen. Resultatet av trygghetsmätningen används för att planera framförallt det bottsförebyggande arbetet och samverkan mellan polis, kommun och andra parter.

  Kontakt

  Senast ändrad • 2022-09-19

  Kontakt