Arbetsinriktad daglig verksamhet

Arbetsmarknadsinriktad daglig verksamhet riktar sig till personer med beslut om daglig verksamhet enligt LSS eller meningsfull sysselsättning enligt SoL.

På arbetsmarknadsenheten strävar vi efter att integrera den dagliga verksamheten i samhället i så stor omfattning som möjligt. Detta sker genom att vi arbetar med att slussa personen vidare till utflyttad verksamhet med hänsyn till personens önskemål och förutsättningar.

Tre personer hjälps åt att lyfta lastpallar.

På Resurs erbjuds arbetsmarknadsinrikad daglig verksamhet för personer som har möjlighet att klara detta i grupp, med hjälp av handledning. Här utför vi arbete åt våra samarbetspartners, det vill säga närlingslivet runt om i regionen.

Insatsen ska främja delaktigheten i samhället och bidra till personlig utveckling utifrån deltagarnas egna förutsättningar. Vi strävar efter ett tätt samarbete med näringslivet i Åstorps kommun, allt för att stärka våra deltagares möjlighet till att närma sig arbetsmarknaden i framtiden.

Vi har kapacitet att utföra varierande arbetsuppgifter med både fysiska och finmotoriska moment. Arbetsinrikad daglig verksamhet prioriterar sysselsättning. Arbetet utförs därför till ett individuellt självkostnadspris för våra samarbetspartners.

En caféyta med tre personer bakom disken.

Café Arena

I samråd med företag eller verksamheter kan deltagare från arbetsmarknadsenheten placeras på arbetsplatser utan handledare från oss. Således står den externa verksamheten för arbetsledningen, medan arbetsmarknadsenheten har uppföljningsansvaret. Arbetsplatserna väljs utifrån deltagarens önskemål och förutsättningar.

Naturgruppen

I naturgruppen arbetar en grupp deltagare huvudsakligen med vaktmästeriuppdrag i utemiljö. Gruppen arbetar med olika arbetsuppgifter såsom skräpplockning, klippning av buskar, trimmerklippning, uppröjning kring ishall/arenan samt enklare upprustning av fritidsprylar till Fritidsbanken.

Naturgruppen är ett samarbete med kultur- och fritidsförvaltningen och deltagarna har stöd av vaktmästare från förvaltningen.

Café Arena

I caféet på Arena Åstorp arbetar en grupp deltagare huvudsakligen med café- och serviceuppdrag. Gruppen arbetar med uppgifter såsom beredning av kaffe och fika, servering, diskning och städning samt iordningställande och skötsel av arenans konferensrum.

Café Arena är ett samarbete med kultur- och fritidsförvaltningen och deltagarna har stöd av kökspersonal från förvaltningen.

Skolfix Hyllinge

På Hyllingeskolan arbetar en grupp deltagare huvudsakligen med serviceuppdrag inom skolmiljö. Gruppen arbetar med olika arbetsuppgifters såsom torka av bord, ställa iordning i klassrummen, sudda tavlor, vattna blommor, fixa i personalrummet.

Skolfix Hyllinge är ett samarbete med bildningsförvaltningen och deltagarna har stöd av personal från Hyllingeskolan.

Enskild placering

Här förutsätts det att en arbetsplats kan ta emot utifrån deltagarens förmåga. Exempel på arbetsplatser är livsmedelsaffär, hunddagis, förskola, fritidsverksamhet, skolkök med mera.

Tre personer sorterar saker på lastpallar.

På Återbruket Varumottagningen erbjuds arbetsmarknadsinriktad daglig verksamhet för personer som har möjlighet att klara detta i grupp, med hjälp av handledning. Genom ett samarbete med Nordvästra Skånes Renhållning (NRS) hämtas gods från återvinningscentralerna och levereras till avdelningen där deltagarna huvudsakligen sysslar med sortering av prylarna.

Exempel på arbetsmoment kan vara sortering av prylar efter kategori och säsonger, kontroll och upprustning av böcker, brädspel, filmer, CD-skivor och elektroniska prylar.

Kontakt

Senast ändrad • 2023-08-29

Kontakt