Kulturhuset Björnens historia

Kulturhuset Björnen började som EFS-kyrka för över 100 år sedan och har en lång historia bakom sig! Här kan du läsa ett axplock.

Fabrikören Janne Johansson som drev Johanssons Träförädling, senare Ji-Te och numera Swedoor, tog initiativ till att uppföra en kyrka i Åstorp för Västra Skånes Missionsförening.

Carl Andrén, Staffanstorp, gjorde ritningar till byggnaden som stod klar i maj 1919. Kostnaden för hela projektet var 77.000 kronor.

I början av 1990-talet blev användningen av kyrkan allt mindre medan kostnaderna ökade. I stället för att riva byggnaden köpte kommunen den 1996 för 250.000 kronor, dels p.g.a. dess kulturhistoriska värde och dels för att kunna användas till olika aktiviteter. En arbetsgrupp med uppdrag att lägga förslag till husets användning utsågs. Hösten 2002 gav kommunen BFAB i uppdrag att genomföra ombyggnaden för ca 13 miljoner kronor.

Åstorps kulturhus invigdes 29 mars 2004. När kultur- och fritidsnämnden efterlyste namnförslag bland kommuninvånarna föll valet på Kulturhuset Björnen.

Åstorp MissionskapelletFörstora bilden
Åstorp MissionskapelletFörstora bilden
Åstorp MissionskapelletFörstora bilden

Kontakt

Senast ändrad • 2023-07-10

Kontakt