Bevattningsförbud i Åstorps kommun

NSVA inför bevattningsförbud i Åstorps kommun med omedelbar verkan. Orsaken är att kapaciteten i vattenverken är lägre än förbrukningen. Kommunalt dricksvatten får under bevattningsförbudet endast användas till personlig hygien, mat och dryck.

Stäng meddelande

Jobba hos oss

Här hittar du lediga jobb på Åstorps kommun. Vi söker ständigt nya medarbetare som vill vara med och utveckla våra verksamheter och leverera en service präglad av hög kvalitet och tillgänglighet utifrån invånarnas behov och önskemål.

 • Kulturtolk på Familjecentralen Hagapunkten

  2020-07-02 Som kulturtolk har man en friare roll än vad en språktolk har. En kulturtolk översätter inte ordagrant vad som sägs men kvalitetssäkrar i samtalet och ser till...
 • Specialpedagog f-6

  2020-07-01 Specialpedagog som arbetar med flera ben i skolverksamheten f-6. Arbeta med elever, handleda personal, utreda stödbehov. Delta i skolans Elevhälsoteam.
 • Undersköterska

  2020-06-29 Utbildad undersköterska med erfarenhet inom vård och omsorg sökes till tillsvidaretjänst till nattjänstgöring i nattpatrullen. I arbetet som undersköterska i na...
 • Områdeschef arbetsmarknadsenheten

  2020-06-23 I funktionen som områdeschef på arbetsmarknadsenheten har du ansvaret för personal, budget, arbetsmiljö, systematisk uppföljning, måluppfyllelse, verksamhetspla...
 • Lärare i Ma 80-100 %

  2020-06-18 Du vikarierar för lärare under höstterminen. Du är mentor för en klass tillsammans med kollega i arbetslaget. Du deltar aktivt i ämneslagets utvecklingsarbete o...
 • Brandförman

  2020-04-20 Rollen som brandförman, innebär att man tillsammans med brandmästaren i varje lag leder sin grupp i såväl insats som i det dagliga arbetet. Brandförmannen är en...
 • Sommarvikariat i äldreomsorg

  2020-01-09 Ett sommarvikariat i äldreomsorgen i Åstorp kommun ger dig chansen att varje dag påverka andra människors vardag. Du får möjlighet att arbeta tillsammans med er...

Kontakt

Senast ändrad • 2020-04-27