Eldningsförbud i Åstorps kommun

I Åstorps kommun är det förbjudet att elda utomhus i skog och mark, undantaget kommunens iordningsställda grillplatser. Med utomhus avses i denna föreskrift skog eller mark så nära skog att eld lätt kan spridas vidare i terrängen.

Stäng meddelande

Jobba hos oss

Här hittar du lediga jobb på Åstorps kommun. Vi söker ständigt nya medarbetare som vill vara med och utveckla våra verksamheter och leverera en service präglad av hög kvalitet och tillgänglighet utifrån invånarnas behov och önskemål.

 • Ekonomiassistent

  2023-06-01 Avdelningen för ekonomi och analys arbetar med ekonomi- och verksamhetsstyrningsfrågor och är en stödfunktion till övriga verksamheter och den politiska organis...
 • Lärare textilslöjd

  2023-05-31 Arbete som textilslöjdslärare samt mentor i en klass tillsammans med en mentorskollega.
 • Fältsekreterare

  2023-05-30 Du kommer att vara en av tre medarbetare i vårt mobila team, vars syfte är att tidigt fånga upp unga som vistas i riskmiljöer samt att öka tryggheten i samhälle...
 • Lärare Sp/Spec/SO

  2023-05-25 Dina primära arbetsuppgifter kommer att bestå av undervisning i spanska, historia samt viss tid som resurs i vårt spec.team. Din roll som mentor kommer också at...
 • Vikarier till Funktionsstödsverksamheterna

  2023-05-03 Vi söker stödassistenter, boendestödjare och personliga assistenter till vår verksamhet som innefattar bostad med särskild service, boendestöd, personlig assist...

Kontakt

Senast ändrad • 2023-05-02

Kontakt