Företagsregister

Vill du finnas med här, söka en affärspartner eller komma i kontakt med ett företag i Åstorps kommun? Genom vårt företagsregister kan du hitta verksamma företag i kommunen.

Tack vare registret förbättrar vi kommunikationen mellan företag och kommunen. Dessutom underlättar det för företag och personer i och utanför kommunen att hitta varandra.

Använd vårt företagsregister

I Åstorps företagsregister finns omkring 1250 registrerade företag. I företagsregistret kan du söka företag inom Åstorps kommun. Du kan bland annat söka på olika branscher, kontaktuppgifter och adresser.

Är det ditt företag? Kolla gärna så att dina uppgifter stämmer.

Registrera ditt företag

Du kan själv registrera ditt företag. Registret är kostnadsfritt och uppdateras kontinuerligt.

Ta del av viktig näringslivsinformation

Har du företag inom Åstorps kommun? Uppdatera ditt företags kontaktuppgifter för att få viktig information från oss samt möjligheten att bli nådd och sökbar av andra företag.

Vi skickar viktig näringslivsinformation till dig som företagare i första hand genom vårt nyhetsbrev. Det kan handla om tips på möten och seminarier, stöd att söka, länkar till företagsfrämjande aktörer och intressanta nyheter för dig som företagare från Åstorps kommun.

Kontakta Susann Cardell, näringslivsutvecklare, för att prenumerera på nyhetsbreven.

Kontakt

Senast ändrad • 2023-07-10

Kontakt