Råd och stöd till företagare gällande energieffektivisering

Höga elpriser och bristen på energi i Europa får stora konsekvenser för näringslivet globalt, men såklart även för företagare i Åstorps kommun. Det finns flera organisationer som erbjuder rådgivning, och det finns bidrag att söka. Nedan har vi listat ett antal olika stöd som finns att få. Nedan hittar du även tips på var du kan vända dig för att få råd kring energiförsörjning.

Kostnadsfri energi- och klimatrådgivning

Du som driver ett mindre eller medelstort företag i Åstorps kommun kan få kostnadsfri energi- och klimatrådgivning om hur du kan minska din energianvändning. Rådgivningen ges av energi- och klimatrådgivarna i Helsingsborg stad. Läs mer här:

Energieffektivisering, stöd och bidrag

Energimyndigheten hjälper dig och ditt företag att bli mer energieffektivt. På deras hemsida hittar du många tips inom detta område:

Energimyndigheten har även listat olika stöd och bidrag du som företagare kan ansöka om:

Tips från Energi- och klimatrådgivarna i Skåne

Energi- och klimatrådgivarna Skånes rådgivare ger dig tips på hur du kan investera för att minska ditt företags energikostnader. De kan bland annat hjälpa dig med att identifiera åtgärder som kan minska ditt företags energianvändning, ge dig information om solceller samt tipsa om bidrag som finns att söka. Läs mer här:

Energikontoret Skåne

Energikontoret Skåne finns till för företag i Skåne. Energikontoret Skånes uppdrag är att hjälpa till med en effektivare energianvändning och en omställning till förnybar energi.

För dig som lantbrukare

För dig som lantbrukare finns stöd från Jordbruksverket, läs mer nedan:

Region Skåne stöttar Skånes företag med anledning av energikrisen

Region Skåne har öppnat en företagsakut som samlar stöd till skånska företag. Region Skåne kommer arrangera veckovisa återkommande digitala informationsträffar och finansierar insatser i form av ökad rådgivning och checkar för energieffektivisering.

Energieffektiviserande åtgärder är inte alltid tillräckligt i det akuta läget. Region Skåne medfinansierar Almi Skåne som erbjuder företag att se över sin verksamhet med en företagsrådgivare och hitta områden där det kan finnas möjligheter att öka intäkter eller sänka kostnader.

Välkommen till digital informationsträff med chans att ställa egna frågor

Region Skåne arrangerar veckovis digitala informationsträffar där energi- respektive företagsexperter från Energikontoret Skåne, och Almi Skåne berättar och svarar på frågor. Det första tillfället är 17 november kl 10-11. Mer info och anmälan:

Sök en hållbarhetscheck för att energieffektivisera företaget

Hållbarhetschecken kan finansiera 50% av en expert som ger stöd i att energieffektivisera företaget eller göra en energikartläggning. Läs mer:

Läs mer på Företagsakuten:


Kontakt

Senast ändrad • 2023-09-14

Kontakt