Är du lokal kreatör som vill ställa ut i Åstorp?

Texten Vill du ställa ut i Åstorp?

Genom konstverksamhetens och Arena Åstorps gemensamma satsning Konsthallen flyttar ut! ges nu möjligheten för Åstorps kommuns alla lokala kreatörer att ställa ut sina alster på Arena Åstorp.

Du som önskar att ställa ut dina verk på Arena Åstorp ska ha någon form av koppling till Åstorps kommun. Antingen bor du i eller kommer från kommunen eller så har du en utställning som har stark koppling till Åstorps kommun.

Ansökan

I ansökan ska du berätta om din utställningsidé, visa foto på verk eller länka till en hemsida. Du kan ansöka själv eller som grupputställning. Efter godkänd ansökan blir du tilldelas utställningsperiod på Arena Åstorp.

Ansök via mejl konstkultur@astorp.se

 • Du som utställare planerar själv sin vernissage/vernissagefika i samråd med Arena Åstorps caféansvarig. Café Arena Åstorp står för kostnaden av en enklare fika under vernissagen (kaffe/te och kaka). Kontakta Arena Åstorps caféansvarig i god tid för att planera din vernissage. Om utställaren önskar annan sorts fika under vernissagen ska detta tas upp i god tid med caféansvarig. Utställaren står då själv för kostnaden.
 • Utställningsutrymmet är kostnadsfritt för utställaren.
 • Olika arrangemang och sportsevent med mera kan förekomma i samband med eller under utställningstiden.
 • Utställningsutrymmet är obevakat.
 • Vid händelse av sjukdom som förhindrar utställning informeras detta omgående med konstansvarig. Vi diskuterar möjligheten att senarelägga utställningen i mån av plats/tid.
 • Arena Åstorp har inte hand om försäljning av konst. Vid eventuellt intresse för konstverk hänvisas besökaren/köparen att kontakta konstnären. Önskar konstnären sälja sina konstverk är det upp till konstnären att förmedla sina kontaktuppgifter i samband med utställningen (genom till exempel visitkort på plats i utställningsrummet). All försäljning sker efter avslutad utställning.
 • Arena Åstorp säljer inte konstverk och tar således inte någon provision för sålda konstverk.

Som utställare åtar du dig att:

 • Föra all information och kommunikation inför sin utställning via Åstorps kommuns konstansvariga tjänsteman.
 • Föra all kommunikation om sin utställning under montering, utställningsperiod och nedmontering med kontaktperson från Arenan.
 • I god tid innan utställningen skicka information om sig själv, om utställningen och med minst en bild av god kvalitet som får användas till affisch och marknadsföring av utställningen till konstansvarig tjänsteman via mejl konst@astorp.se
 • Installera utställningen i samråd med, och tillsammans med personal från Arenan.
 • Utställaren informerar på förhand personal på Arenan om hur utställningen ska hanteras under utställningsperioden.
 • utforma en kortare presentationstext om sig själv, sin utställning och en verklista i korrekt nummerordning. Denna information ska finnas på plats när utställningen börjar, och under hela utställningsperioden.
 • utställaren tar kontakt med samordnaren på Kultur och Fritid för genomgång av vilket monteringsmaterial som krävs för verkens uppsättning. Arenan har endast ett begränsat urval av detta som utställaren kan använda sig av.
 • teknisk utrustning ställs till konstnärernas förfogande utan kostnad, i mån av tillgänglighet. I det fall då Arenan saknar av utställaren önskad utrustning står konstnären för kostnader och anskaffning av egen utrustning. Konstnären ansvarar också för att medhavd utrustning fungerar korrekt och säkert. Konstnären tecknar själv försäkring för detta.
 • stå för egna produktionskostnader samt utställningsförsäkring.
 • Utställaren får själv sprida sitt utställningsmaterial som ex. fysiska affischer, och inbjudningar.
 • Konstnären arrangerar själv sin vernissage och planerar vernissagefikan tillsammans med caféansvarig på Arena Åstorp. Konstnären kontaktar caféansvarig i god tid innan vernissage.

Åstorps kommun ansvarar för:

 • vara arrangör och dialogpartner för utställaren inför utställningen.
 • att dela kommunikation vidare i egna kanaler, såsom att göra affischer samt övrig marknadsföring av utställningen. Denna marknadsföring sker enbart digitalt (hemsida, sociala medier, evenemangskalender m.m.). Allt grafiskt material kommer att följa Åstorps kommuns grafiska profil.
 • vara behjälplig och dialogpartner för utställaren under montering av utställningen, under utställningen och vid nedmonteringen av utställningen.
 • Vara på plats och hjälpa utställaren under monteringen
 • Tillhandahålla visst grundläggande monteringsmaterial såsom spik, krokar, podier, glasskåp och verktyg.
 • Printa affischer, presentationstexter och verklista
 • Visa affischer digitalt på Arena Åstorp.
Kontaktpersoner

Ansvar

Kontakt

E-post

Ansökan, inför utställning, marknadsföring

Jenny Kalliokulju, konstansvarig

jenny.kalliokulju@astorp.se

Montering/nedmontering, kontakt under utställningsperioden

Pierre Nielsen, samordnare

pierre.nielsen@astorp.se

Inför vernissage/planering av vernissagefika

Maling Junggren

malin.junggren@astorp.se

Senast ändrad • 2023-11-07

Kontakt