Befolkning

Åstorps kommun har haft en expansiv befolkningsutveckling under perioden 2000-2020, då befolkningen ökade från 12 799 till 16063 invånare, motsvarande 25,5 procent.

De typiska inflyttarna till kommunen är barnfamiljer och födelsetalen är stabilt positiva och högre än riksgenomsnittet. Under 2020 ökade folkmängden med 123 personer.

Befolkningsutveckling och kommunens verksamhet

Befolkningsutvecklingen är avgörande för planeringen av kommunens verksamheter. När befolkningens storlek och sammansättning förändras, så ändras även invånarnas behov av den kommunala servicen. Åstorps kommun har en relativt ung befolkning. Andelen 0-19 åringar i relation till antalet 20-64 åringar är 8 procentenheter högre i Åstorp än i riket.

För att kunna planera kommunens verksamheter proaktiv görs en befolkningsprognos varje år för tio år framåt. Befolkningsprognosen grundar sig främst på den befintliga befolkningsstrukturen, tidigare demografiska trender samt det planerade bostadsbyggandet. Enligt den senaste befolkningsprognosen väntas en mer dämpad befolkningstillväxt jämfört med de senaste 20 åren, som drivs mer av bostadsbyggande och mindre av invandring.

Den senast uppdaterade befolkningsprognosen att planera utifrån finns i dokumentet Befolkningsprognos 2021-2030 nedan, där huvudprognosen är det mest troliga scenariot för befolkningsutvecklingen.

Åstorps kommuns folkmängd

2021-08-31: 16 232 invånare

Kontakt

Senast ändrad • 2021-10-13