Befolkning

Åstorps kommun har haft en expansiv befolkningsutveckling under perioden 2002-2022, då befolkningen ökade med nästan 3200 personer, motsvarande 24 procent.

De typiska inflyttarna till kommunen är barnfamiljer med små barn och födelsetalen i kommunen är stabilt positiva och högre än riksgenomsnittet. Under 2022 ökade folkmängden med 33 personer.

Befolkningsutveckling och kommunens verksamhet

Befolkningsutvecklingen är avgörande för planeringen av kommunens verksamheter. När befolkningens storlek och sammansättning förändras, så ändras även invånarnas behov av den kommunala servicen. Åstorps kommun har en relativt ung befolkning. Andelen 0-19 åringar i relation till antalet 20-64 åringar är 10 procentenheter högre i Åstorp än i riket.

För att kunna planera kommunens verksamheter på ett bra sätt görs en befolkningsprognos varje år för tio år framåt. Befolkningsprognosen grundar sig på den befintliga befolkningsstrukturen, tidigare trender för befolkningsutvecklingen samt det planerade bostadsbyggandet.
Enligt den senaste befolkningsprognosen väntas en mer dämpad befolkningstillväxt under åren 2024-2026, kopplat till inbromsningen på bostadsmarknaden. Under perioden 2027-2032 väntas bostadsbyggandet komma igång mer och ge en högre befolkningstillväxt.

Den senast uppdaterade befolkningsprognosen att planera utifrån finns i dokumentet "Befolkningsprognos 2023-2032 - för Åstorps kommun samt per delområde" nedan.

Åstorps kommuns folkmängd

2023-10-31 - 16 487 invånare

Kontakt

Senast ändrad • 2023-12-21

Kontakt