Befolkning

Åstorps kommun har haft en expansiv befolkningsutveckling under perioden 2001-2021, då befolkningen ökade från 12 930 till 16 308 invånare, motsvarande 26 procent.

De typiska inflyttarna till kommunen är barnfamiljer och födelsetalen är stabilt positiva och högre än riksgenomsnittet. Under 2021 ökade folkmängden med 245 personer. Främst är det en stor inrikes inflyttning av framför allt barnfamiljer som ligger bakom den stora ökningen under 2021.

Befolkningsutveckling och kommunens verksamhet

Befolkningsutvecklingen är avgörande för planeringen av kommunens verksamheter. När befolkningens storlek och sammansättning förändras, så ändras även invånarnas behov av den kommunala servicen. Åstorps kommun har en relativt ung befolkning. Andelen 0-19 åringar i relation till antalet 20-64 åringar är 8 procentenheter högre i Åstorp än i riket.

För att kunna planera kommunens verksamheter proaktiv görs en befolkningsprognos varje år för tio år framåt. Befolkningsprognosen grundar sig främst på den befintliga befolkningsstrukturen, tidigare demografiska trender samt det planerade bostadsbyggandet. Enligt den senaste befolkningsprognosen väntas en mer dämpad befolkningstillväxt jämfört med de senaste 20 åren, som drivs mer av bostadsbyggande och mindre av invandring.

Enligt den senaste befolkningsprognosen väntas en fortsatt befolkningstillväxt som drivs mest av bostadsbyggande och födelsetal. Den senast uppdaterade befolkningsprognosen att planera utifrån finns i dokumentet "Befolkningsprognos 2022-2031 - för Åstorps kommun samt per delområde" nedan, där huvudprognosen är det mest troliga scenariot för befolkningsutvecklingen.

Åstorps kommuns folkmängd

2021-12-31 - 16 308 invånare

Kontakt

Senast ändrad • 2023-03-09

Kontakt