Ekonomi och budget

Här får du en överblick över Åstorps kommuns ekonomi. Utifrån vision och verksamhetsmässiga mål upprättas budget med flerårsplan.

En förutsättning för långsiktig hållbar utveckling i ett samhälle är bland annat en god ekonomi. Åstorps kommun har i sin vision och verksamhetsmässiga mål definierat vad man ska åstadkomma på lång och kort sikt.

Nämnderna har formulerat mål för sina respektive verksamheter utifrån kommunfullmäktiges beställning. De verksamhetsmässiga målen har kompletterats med ekonomiska mål.

Kommunens årsredovisning berättar vad kommunen har jobbat med under året. I årsredovisningen följs kommunplanen upp och redovisar vad varje verksamhet har gjort samt hur kommunfullmäktiges mål har uppnåtts. Här kan du läsa de senaste årsredovisningarna.

Du kan antingen ladda ner våra årsredovisningar eller beställa i tryckt version. Det gör du genom att kontakta ekonomiavdelningen.

Årsredovisningar

Delårsrapporten behandlas i kommunfullmäktige i september varje år.

Du kan antingen ladda ner delårsrapporten eller beställa i tryckt version. Det gör du genom att kontakta ekonomiavdelningen.

Delårsrapporter

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Delårsrapport 2023.pdf , 484.4 kB. 484.4 kB 2023-11-16 10.51
Delårsrapport 2022.pdf , 23.3 MB. 23.3 MB 2023-08-21 13.16
Delårsrapport 2021.pdf , 38 MB. 38 MB 2022-10-03 14.45
Delårsrapport 2020.pdf , 3.6 MB. 3.6 MB 2020-11-26 11.02
Delårsrapport 2019.pdf , 3.7 MB. 3.7 MB 2020-04-09 09.11
Delårsrapport 2018.pdf , 924.2 kB. 924.2 kB 2020-04-09 09.11
Delårsrapport 2017.pdf , 1.3 MB. 1.3 MB 2020-04-09 09.11
Delårsbokslut 2016.pdf , 5.5 MB. 5.5 MB 2020-04-09 09.11
Delårsbokslut 2015.pdf , 3.4 MB. 3.4 MB 2020-04-09 09.11
Delårsbokslut 2014.pdf , 3 MB. 3 MB 2020-04-09 09.11

Budgetdokument

Alla dokument rörande budget hittar du i budgetfliken på sidan nedan:

Senast ändrad • 2024-01-25

Kontakt