Politiska partier

I Åstorps kommun finns det sju politiska partier representerade i kommunfullmäktige.

I kommunfullmäktige sitter 31 invalda ledamöter som representerar sitt parti. Kommunfullmäktige ska besluta om mål och riktlinjer för den kommunala verksamheten och viktiga ekonomiska frågor så som budget, skatt och årsredovisning. Kommunfullmäktige beslutar också om ansvarsfrihet och val av ledamöter i styrelser och nämnder.

Politiska partier representerade i kommunfullmäktige

Parti

Gruppledare

Telefon

Arbetarpartiet Socialdemokraternalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ronny Sandberg (S)

042 - 640 20

Centerpartietlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Murat Özbalci (C)

0735 - 27 27 27

Kristdemokraternalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Hans Sundström (KD)

070 - 49 10 349

Liberalernalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Åsa Holmén (L)

070 - 30 22 871

Moderaternalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Wiveca Andreasson (M)

0702 - 21 77 57

Sverigedemokraternalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Anton Holmberg (SD)

076 - 04 57 011

Vänsterpartietlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Johan Bergqvist (V)

0702 - 58 99 93

Kontakt

Senast ändrad • 2021-03-18