Politiska partier

I Åstorps kommun finns det sju politiska partier representerade i kommunfullmäktige.

I kommunfullmäktige sitter 31 invalda ledamöter som representerar sitt parti. Kommunfullmäktige ska besluta om mål och riktlinjer för den kommunala verksamheten och viktiga ekonomiska frågor så som budget, skatt och årsredovisning. Kommunfullmäktige beslutar också om ansvarsfrihet och val av ledamöter i styrelser och nämnder.

Kontakt

Senast ändrad • 2023-06-29

Kontakt