Synpunkter och klagomål enligt skollagen

Om du har synpunkter eller klagomål på en verksamhet inom skolan ska du i första hand vända dig till den skola eller enhet som det berör.

Alla huvudmän har ett ansvar att ta emot och utreda klagomål mot den utbildning som huvudmannen bedriver. Klagomålshantering innebär att barn, elever, vårdnadshavare och andra ska kunna lämna sina klagomål till huvudmannen och att denne ska utreda frågan och åtgärda eventuella brister i verksamheten.

Om du har synpunkter eller klagomål på en verksamhet inom skolan ska du alltid i första hand vända dig till den skola eller enhet som det berör. Upplever du att du inte får gehör för dina synpunkter eller klagomål på skolan eller enheten är du välkomna att höra av dig till bildningsförvaltningen.

Du kan ringa och diskutera ditt ärende innan du bestämmer dig för att lämna in ditt klagomål.

  1. Ta i första hand kontakt med ansvarig personal på din förskola eller skola. Det kan vara en förskollärare, en fritidspedagog, en klasslärare eller en mentor beroende på elevens ålder.
  2. Om du inte får hjälp av ansvarig personal kan du kontakta rektor.
  3. Om du fortfarande är missnöjd kan du skriva till bildningsförvaltningen genom att fylla i e-tjänsten för synpunkter och klagomål som du hittar här:
    Synpunkter - e-service.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
  4. Bildningsförvaltningen tar emot, registrerar och behandlar ditt klagomål. Senast tre veckor efter att vi har tagit emot ditt ärende ska du ha fått ditt svar. Vi kommer att använda ditt ärende som en del i vårt förbättringsarbete. Du kan vara anonym, men för att få personligt svar måste du fylla i dina kontaktuppgifter.
  5. Om du inte är nöjd med svaret kan du kan du göra din anmälan till Skolinspektionen.

E-tjänst för att lämna en synpunkt till kommunen:

Kontakt

Senast ändrad • 2023-06-29

Kontakt