Synpunkter och klagomål enligt skollagen

Om du har synpunkter eller klagomål på en verksamhet inom skolan ska du i första hand vända dig till den skola eller enhet som det berör.

Alla huvudmän har ett ansvar att ta emot och utreda klagomål mot den utbildning som huvudmannen bedriver. Klagomålshantering innebär att barn, elever, vårdnadshavare och andra ska kunna lämna sina klagomål till huvudmannen och att denne ska utreda frågan och åtgärda eventuella brister i verksamheten.

Om du har synpunkter eller klagomål på en verksamhet inom skolan ska du alltid i första hand vända dig till den skola eller enhet som det berör. Upplever du att du inte får gehör för dina synpunkter eller klagomål på skolan eller enheten är du välkomna att höra av dig till bildningsförvaltningen.

Du kan ringa och diskutera ditt ärende innan du bestämmer dig för att lämna in ditt klagomål.

 

Lämna klagomål till Skolinspektionen

Du kan också vända dig till Skolinspektionen för att lämna ett klagomål.

Kontakt

Senast ändrad • 2020-04-30

Kontakt