Möten, handlingar och protokoll

Här finns information om handlingar och protokoll för politiska organ, bolag och rådgivande organ i kommunen. Från och med april månad 2024 publiceras inte kallelsen till arbetsutskotten.

Kommunfullmäktige

Sammanträdet sänds direkt på Åstorps kommuns officiella Youtube-kanal.

Handlingar till politiska sammanträden

Äldre protokoll

Kontakta oss för att ta del av äldre protokoll.

Digital signering

Åstorps kommun använder sig av digital signering av protokoll för samtliga nämnder från och med 2023.

Sekretessbelagda handlingar

Vänligen observera att handlingar som omfattas av sekretess samt innehåller personuppgifter inte publiceras. Allmänna handlingar kan lämnas ut efter begäran om uppgifterna i dem inte omfattas av sekretess. Om du vill ta del av dessa är du välkommen att kontakta kommunen.

Senast ändrad • 2024-03-18

Kontakt