Din krisberedskap

Elen försvinner, inget vatten i kranen eller mobilnätet ligger nere. Hur klarar du dig? Det är viktigt att du har dricksvatten, mat, värme och att du kan ta emot viktig information.

Med rätt förberedelser kan du klara dig själv och även hjälpa andra om samhället inte fungerar som du är van vid. Det viktigaste är att du har tillgång till dricksvatten, mat och värme samt att du kan ta emot viktig information.

Om det inte finns vatten i systemet kommer kommunen via NSVA att placera ut vattentankar vid redan planerade platser. Du tar själv med dig kärl att ta vatten i. Besök NSVA:s hemsida för mer information om vattentankarnas placering.

Det är inte självklart att kommunen ställer ut vattentankar vid förorenat vatten. Då måste hushållen själva koka vatten.

Tips vid vattenkris

  • Se till att du har lämpliga kärl att hämta dricksvatten i.
  • Om vatten i kranen har blivit förorenat ska du koka upp vattnet ordentligt och låta det svalna innan du använder det i matlagning eller som dryck.
  • För att spola på toaletten, diska och tvätta dig ska du inte använda rent dricksvatten. Hämta istället vatten i hav, bäck, trädgårdstunna, damm, pool eller liknande.

En trygghetspunkt är en plats där du vid en kris, vid en större räddningsinsats eller en samhällsstörning kan få aktuell information, krisstöd, något enkelt att äta och dricka samt larma polis, ambulans och räddningstjänst.

I Åstorps kommun finns tre trygghetspunkter:

  • Kulturhuset Björnen, Trädgårdsgatan 1, Åstorp
  • Kvidinge församlingshem, Norra kyrkogatan 14, Kvidinge
  • Hyllinge kyrka, Örtagatan 18, Hyllinge.

Arbetet vid trygghetspunkterna aktiveras och leds av kommunens krisledningsgrupp. På trygghetspunkterna finns personal från Civilförvarsförbundets frivilliga resursgrupp. Personalen som bemannar trygghetspunkterna är utbildade och övade för uppgiften.

Skyddsrum ska kunna ge skydd åt människor under krig. Alla Skyddsrum och byggnader med skyddsrum är märkta med en skylt som har en orange fyrkant med blå trinagel och texten SKYDDSRUM. Du tillhör inget särskilt skyddsrum utan använder det som finns närmast.

Ta reda på var ditt närmaste skyddsrum finns där du bor och där du befinner dig dagtid.

Information om vad du bör ha hemma inför en eventuell kris hittar du hos Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Kontakt

Senast ändrad • 2023-12-14

Kontakt