Räddningstjänsten Söderåsen

Räddningstjänsten Söderåsen är Åstorps och Klippans kommuners gemensamma räddningstjänst.

Logotyp för Räddningstjänsten Söderåsen som drivs av Åstorps och Klippans kommuner

Räddningstjänstens uppdrag

Vårt främsta syfte är att förebygga och förhindra bränder och olyckor genom att ta initiativ till olika åtgärder och insatser för att minska risken för sådana händelser. Vår strategi är att agera snabbt och effektivt vid behov och ta itu med vårt räddningsuppdrag på ett professionellt sätt. Vi strävar efter att alla människor ska känna sig trygga och säkra oavsett var de befinner sig, vare sig det är på jobbet, i skolan, i hemmet eller på fritiden.

Räddningstjänsten arbetar i enlighet med lagen om skydd mot olyckor, vilket innebär att vårt arbete sträcker sig från förebyggande insatser till hantering av en olycka som har inträffat. Vårt fokus ligger på att identifiera potentiella faror och vidta åtgärder för att minimera riskerna. Vi jobbar också med att utbilda allmänheten och ge råd om hur man kan agera för att undvika olyckor.

Vid en olycka är vår prioritet att snabbt och effektivt ta oss an situationen och genomföra vårt räddningsuppdrag. Våra utbildade och erfarna räddningspersonal är utrustade med specialiserad utrustning och teknik för att hantera alla typer av nödsituationer. Vi arbetar också nära samverkan med andra myndigheter och organisationer för att säkerställa en samordnad och effektiv insats.

Genom vårt arbete strävar vi efter att skapa en säkrare och tryggare samhälle. Vi ser det som vårt ansvar att skydda och rädda liv samt att minimera skador och materiella förluster vid olyckor.

På en heltidstation finns alltid personal som kan åka på uppdrag på 90 sekunder dygnet runt året runt. När personalen inte är på uppdrag så utförs det övningar, arbete, underhåll, besök, utbildningar, träning med mera.

På en deltidsstation finns ingen bemanning utan vid uppdrag kommer RiB-personal (deltidsbrandmannen) till stationen och kör iväg på uppdraget inom fem minuter. Dessa personer brukar ha andra arbetsgivare som de lämnar vid ett uppdrag. RiB-personal övar cirka 70 timmar per år utöver sina uppdrag.

Idag har vi en Lagbrandmästare, en förman och två brandmän som minimum, på heltid. Vi jobbar på ett 80/20 schema som betyder att vi jobbar 80% skifttjänstgöring och 20 % dagtid. Detta medför att vi i grunden är dubbla skift under vardagar.

Det finns också en RFG (Räddningsförstärkning) som är en RIB (deltid) brandman som utgår från hemmet eller sin arbetsplats på 90 sekunder. RFG dockar mot heltidspersonalen i släckbilen vid ankomst och vi blir således fem personer.

Det finns en RIB (deltid) brandman som bemannar följefordonet på fem minuter. På stationen finns även ett Yttre Befäl som har beredskap i hemmet nätter och helger.

Här finns en förman tillsammans med fem brandmän. Förmannen åker från hemmet eller jobbet på 90 sekunder i sitt egna ledningsfordon som även benämns som FIP-bil (Förstainsatsperson). Sedan ska inryckande personal kunna lämna stationen med aktuellt/aktuella fordon beroende på olycka inom fem minuter.

Här finns en förman tillsammans med fyra brandmän. Förmannen åker från hemmet eller jobbet på 90 sekunder i sitt egna ledningsfordon som även benämns som FIP-bil (Förstainsatsperson). Sedan ska inryckande personal kunna lämna stationen med aktuellt/aktuella fordon beroende på olycka inom fem minuter.

Vill du göra din LIA-praktik hos oss i Räddningstjänsten Söderåsen så tveka inte att kontakta oss.

Under utbildningen Skydd Mot Olyckor (SMO) gör du två stycken LIA-perioder.

Den första LIA-perioden är två veckor lång och förlagd i början av termin 1.

Du kommer då vara hos oss dagtid och du kommer få testa en uppsjö av olika moment en brandman ska kunna jobba med. Du får lära känna vår organisation samt testa på bland annat rökdykning, arbete på hög höjd, trafikolycka och vattenövningar. Helt enkelt ett smörgåsbord av olika aktiviteter en brandman kan ställas inför. Du kommer även få en liten inblick i hur det förebyggande arbetet utförs hos oss. Du kommer även få följa en brandmans vardag här.

Den andra LIA-perioden är 15 veckor lång och förlagd under termin 3.

Här kommer du få ett liknande upplägg som på den första men mer djupgående och detaljerande. Vi kommer även genomföra mycket av vår introutbildning för att förbereda dig för en eventuell timanställning.

Du kommer under denna period få följa något skift vilket innebär att du är med både vardagar, nätter och helger. Du kommer få deltaga på våra planerade övningar, delta i våra skarpa insatser så gott det går och vara med på återkopplingar av dessa.

Du kommer även följa vår tillsynsavdelning då du även kommer ha kursen Tillsyn A i din SMO-utbildning.

Naturligtvis kommer du få tid och plats till dina studieuppgifter och vägledning om vart du kan vända dig med dina frågor.

Verkar detta intressant eller om du har frågor, hör av dig!

Kontakt

Frederik Ferm
Lagbrandmästare Räddningstjänsten Söderåsen
Telefon: 042-640 97
Mobiltelefon: 0732-31 61 88
E-post: frederik.ferm@astorp.se

Kontakt

Senast ändrad • 2024-04-23

Kontakt