Dödsfall och begravning

När någon närstående avlider ställs anhöriga inför många praktiska frågor.

Att förlora någon kan vara svårt. Här får du råd om vad som praktiskt ska ordnas med när en närstående har gått bort.

Borgerlig begravning är ett alterantiv när den avlidne eller de anhöriga vill ha en högtidsakt utan religiös anknytning. Ceremonin och dess innehåll styrs av efterlevandes eller den avlidnes önskan.

Begravningsombud

Ett begravningsombud granskar begravningsverksamheten och ser till att de personer som inte tillhör Svenska kyrkan får sina intressen tillgodosedda.

Anita Sjöberg

anita.sjoberg@live.se

0731-48 76 44

Bouppteckning är den sammanställning som görs över de tillgångar och skulder som finns i dödsboet. Bouppteckningen ska registreras hos Skatteverket.

Om dödsboets tillgångar enbart täcker begravningskostnader behöver ingen bouppteckning göras. Dödsboet ansöker då om att den avlidnes hemkommun ska upprätta en dödsboanmälan till Skatteverket.

I vissa fall kan Åstorps kommun hjälpa till att göra en enklare bouppteckning, en så kallad dödsboanmälan. Förutsättningarna för att kommunen ska kunna göra en dödsboanmälan är att:

 • den avlidne var folkbokförd och bodde i Åstorps kommun
 • det inte finns pengar eller tillgångar kvar efter att hela eller delar av begravningen är betald
 • dödsbodelägarna är överens.

En dödsboanmälan kan inte göras om:

 • det finns komplicerade arvsfrågor på grund av testamente, äktenskapsförord eller efterarv
 • den avlidne efterlämnar fast egendom eller tomträtt.

Om det i utredningen finns tveksamheter kan dödsbohandläggaren hänvisa dödsdelägarna att istället göra en bouppteckning.

Tänk på att

 • kontakta dödsbohandläggare innan tillgångar rörs och dödsboet töms
 • de tillgångar som finns i dödsboet ska först och främst användas till begravning och eventuell gravsten.
 • stoppa alla autogiron och andra överföringar
 • avvakta med att betala räkningar tills dess att utredningen om dödsboanmälan är klar
 • den avlidnes eventuella skulder tas inte med i dödsboanmälan
 • spara alla kvitton gällande begravning och avveckling av dödsboet
 • om den avlidne var gift eller registrerad partner ska bådas ekonomi redovisas vid en ansökan om dödsboanmälan. Med stöd av 12 kap 2 § äktenskapsbalken kan efterlevande make/registrerad partner begära att behålla sitt giftorättsgods.

Kontakta dödsbohandläggare för att göra en dödsboanmälan.

Dödsboets egna tillgångar ska betala begravningen. Att betala begravningen går före andra räkningar, till exempel hyra, el och vård. Om den avlidne var gift eller sambo ska den personen hjälpa till att betala om dödsboets tillgångar inte räcker. Om pengarna ändå inte räcker kan man ansöka om ekonomiskt bistånd till mellanskillnaden för begravningskostnaden hos kommunen.

Den person som söker bistånd för dödsboet måste ha fullmakt från alla dödsbodelägare. Bouppteckning eller dödsboanmälan måste vara klar och registrerad hos Skatteverket.

Åstorps kommun följer Socialstyrelsens råd om högsta godtagbara kostnad för begravning inklusive gravsten. Kontakta dödsbohandläggaren innan begravningen bokas för uppgifter om vilka kostnader du kan få hjälp med.

Biståndet ges i regel mot återbetalning då dödsboet kan få skatteåterbetalning eller pengar från en försäkring.

Relaterade länkar

Kontakt

Senast ändrad • 2023-01-17

Kontakt