God man, förvaltare och förmyndare

En god man är en person som kan hjälp dig sköta din ekonomi, ansöka om färdtjänst eller din kontakt med kommun och andra myndigheter.

Det kan finnas olika skäl till varför en person är i behov av en god man. Därför finns det flera olika sorter av godmanskap.

Vem kan få en god man?

För att få en god man måste du behöva hjälp av något slag. Det kan bero på sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande.

Om du får en god man har du fortfarande rätt att ingå olika avtal och du kan själv bestämma över hur dina pengar ska användas. Om du istället får en förvaltare förlorar du din rättshandlingsförmåga. Det innebär att du inte kan ingå i olika avtal eller bestämma över dina pengar.

God man för barn under 18 år

Om förmyndare på grund av sjukdom eller annan orsak inte kan utöva förmynderskapet ska överförmyndaren förordna en god man som företräder den underåriga.

Det ska även utses en god man om den underårige och förmyndaren är delägare i samma dödsbo och vid rättshandling, till exempel gåva, köp eller lån mellan förmyndare och den underårige.

Du själv, dina närmaste anhöriga eller överförmyndarnämnden kan ansöka om en god man. Vem som helst kan vända sig till överförmyndarnämnden för att berätta att någon behöver en god man.

Som god man fungerar du som ställföreträdare för den som inte själv kan tillvarata sina intressen. Du hjälper till med ekonomiska och rättsliga frågor. Som god man ska du vara ärlig, noggrann och tycka om att hjälpa andra människor. Överförmyndarnämnden kontrollerar att du som vill bli god man sköter din egna ekonomi, att du inte har begått något brott och avgör därefter om du är lämplig.

Din intresseanmälan lämnas till överförmyndarnämnden som sedan ansöker hos tingsrätten och föreslår dig som lämplig god man eller förvaltare. Det är tingsrätten som beslutar om godmanskapet eller förvaltarskapet.

Åstorps kommun har gemensam överförmyndarnämnd med Klippan, Perstorp och Bjuvs kommuner.

Kontakt

Senast ändrad • 2023-07-26

Kontakt