Anhörigstöd

Du som hjälper eller känner oro för någon i din närhet räknas som anhörig och kan söka anhörigstöd.

Anhörig är du som regelbundet hjälper någon annan som på grund av ålder, sjukdom eller funktionsnedsättning inte klarar av vardagen på egen hand. Du kan vara maka/make, partner, förälder, barn, barnbarn, sambo, vän, granne eller annan närstående.

Vi jobbar för att minska anhörigas psykiska och fysiska belastning. För en del personer handlar det som att få hjälp med insatser som anhöriga behöver, för andra handlar det om att de själva behöver få information och utbildning av kommunen.

För att orka och klara av en ofta tung och påfrestande situation kan någon form av anhörigstöd underlätta. Stödet utformas efter dina behov. Idag kan vi erbjuda:

 • information och rådgivning
 • individuella samtal
 • hembesök
 • anhörigcafé
 • föreläsningar och utbildningar.

Efter behovsbedömning av en biståndshandläggare kan anhörigvårdare ges möjlighet till avlösning genom:

 • växelvård eller korttidsvistelse
 • avlösning i hemmet
 • dagverksamhet.

I höst startar en ny anhöriggrupp för dig som är anhörig till någon som nyligen insjuknat i demenssjukdom. Vid sju tillfällen träffas gruppen och tittar gemensamt på Demenscentrums utbildning Demens ABC för anhöriga. Därefter diskuterar vi innehållet i kursen tillsammans.

Utbildningen innehåller:

 • Tidiga tecken på demenssjukdom
 • Olika demenssjukdomar
 • Vilka personer inom vård och omsorg ni kan komma att möta
 • Hur du kan bemöta din närstående
 • Olika stöd- och avlösningsinsatserogram

Program

19 februari - Introduktion, förhållningsregler, berätta om din situation (det du är
bekväm med)
26 februari - Förändrat beteende
4 mars - Demensutredning
11 mars - Diagnos
18 mars - Möta vardagens
25 mars - Omsorg dygnet runt
1 april - Avslut och utvärdering

Vi träffas klockan 10-12 på Träffpunkt Trädgårdsgatan 15 i Åstorp.

Anmälan

För mer information och anmälan, kontakta Marie Carlberg på mejl
marie.carlberg@astorp.se eller telefonnummer 042-641 20.

Anmäl dig senast den 15 februari.

Att ha barn med NPF kan vara helt underbart men även väldigt tufft och ensamt. Det är vanligt att känna sig ensam med både skola och fritid. Det är också vanligt att vänner kan ha svårt att förstå hur det verkligen är för dig som förälder med ett barn som har NPF. Det sociala livet hamnar lite på paus och all tid går åt för att få vardagen att flyta på.

Ta en paus från vardagen och kom till vårt kvällscafé för föräldrar.
Vi träffas, fikar, pratar och byter erfarenheter med varandra. Tillsammans kommer vi överens om olika teman och om vi ska bjuda in olika personer, allt efter era behov och önskemål.

Alla är välkomna oavsett vilken ålder ditt barn har.

Plats: Träffpunkt Trädgårdsgatan 15, Åstorp.
Årets träffar: 31 januari, 28 februari, 27 mars, 24 april, 22 maj, 26 juni, 28 augusti, 25 september, 30 oktober, 27 november, 18 december
Tid: Klockan 18:00-20:00

Ingen föranmälan krävs.

Kontakt

Om du har några önskemål om ämnen eller har några frågor kontakta:

Anhörigkonsulent
042-641 20
marie.carlberg@astorp.se

Att stötta eller vårda en närstående på grund av ålder eller långvarig sjukdom kan vara svårt oavsett om du är en maka eller make, son eller dotter, granne eller en god vän.

Det är vanligt att känna sig ensam mitt i allt och det är också vanligt att vänner kan ha svårt att förstå hur det verkligen är för dig.

Bryt ensamheten och kom till vårt förmiddagscafé för anhöriga och umgås, drick en kopp kaffe, byt erfarenheter med andra anhöriga eller bara för att få en paus från vardagen. Alla är välkomna oavsett ålder.

Plats: Träffpunkt Trädgårdsgatan 15, Åstorp.
Årets träffar: 7 februari, 6 mars, 3 april, 8 maj, 5 juni, 3 juli, 4 september, 2 oktober, 6 november, 4 december.
Tid: 10:00-12:00

Föranmälan till anhörigkonsulent, Marie Carlberg krävs senast måndagen innan träffen.

Kontakt

Anhörigkonsulent
042-641 20
marie.carlberg@astorp.se

Trygghetslarm

Känner du dig otrygg som anhörig med att klara av vården av din närstående i hemmet kan du som vårdar ansöka om trygghetslarm av biståndshandläggare.

Hemtjänst

Om du som närstående tycket att det är tungt att klara av vården av din närstående själv kan din närstående ansöka om hemtjänst av biståndshandläggare.

Bostadsanpassning

Bostadsanpassningsbidrag kan lämnas till personer som har bestående eller varaktiga funktionsnedsättning och behöver åtgärda något i den permanenta bostaden.


Om du misstänker att en anhörig far illa eller riskerar att fara illa ska du göra en orosanmälan till socialtjänsten.

E-tjänsterna för orosanmälan för barn och unga upp till 17 år samt för vuxna från 18 år hittar du nedan.

Senast ändrad • 2024-01-25

Kontakt