Anhörigstöd

Du som hjälper eller känner oro för någon i din närhet räknas som anhörig och kan söka anhörigstöd.

Anhörig är du som regelbundet hjälper någon annan som på grund av ålder, sjukdom eller funktionsnedsättning inte klarar av vardagen på egen hand. Du kan vara maka/make, partner, förälder, barn, barnbarn, sambo, vän, granne eller annan närstående.

Vi jobbar för att minska anhörigas psykiska och fysiska belastning. För en del personer handlar det som att få hjälp med insatser som anhöriga behöver, för andra handlar det om att de själva behöver få information och utbildning av kommunen.

Coronaviruset covid-19

Coronaviruset väcker många frågor och tankar. Mellan 09:00 och 14:00 på vardagar kan du ringa till vår anhörigkonsulent Marie Carlberg via 042-641 20. Hon finns där om du behöver råd och stöd, har frågor kring kommunens arbete med anledning av covid-19 eller om du bara vill prata med någon

För att orka och klara av en ofta tung och påfrestande situation kan någon form av anhörigstöd underlätta. Stödet utformas efter dina behov. Idag kan vi erbjuda:

  • information och rådgivning
  • individuella samtal
  • hembesök
  • anhörigcafé
  • föreläsningar och utbildningar
  • rörelseträning.

Efter behovsbedömning av en biståndshandläggare kan anhörigvårdare ges möjlighet till avlösning genom:

  • växelvård eller korttidsvistelse
  • avlösning i hemmet
  • dagverksamhet.

Du som är anhörig till en person som är i behov av till stöd är välkommen på anhörigcafé/anhöriggrupp. På caféet får du möjlighet att träffa andra personer som är i liknande situation. Ibland är det utomstående personer som informerar på caféet och ibland träffas vi och låter alla komma till tals och berätta om sin situation. Vi har alla tystnadsplikt.

Trygghetslarm

Känner du dig otrygg som anhörig med att klara av vården av din närstående i hemmet kan du som vårdar ansöka om trygghetslarm av biståndshandläggare.

Hemtjänst

Om du som närstående tycket att det är tungt att klara av vården av din närstående själv kan din närstående ansöka om hemtjänst av biståndshandläggare.

Bostadsanpassning

Bostadsanpassningsbidrag kan lämnas till personer som har bestående eller varaktiga funktionsnedsättning och behöver åtgärda något i den permanenta bostaden.


Om du misstänker att en anhörig far illa eller riskerar att fara illa ska du göra en orosanmälan till socialtjänsten.

E-tjänsterna för orosanmälan för barn och unga upp till 17 år samt för vuxna från 18 år hittar du nedan.

Senast ändrad • 2021-11-10