Anhörigstöd

Du som hjälper eller känner oro för någon i din närhet räknas som anhörig och kan söka anhörigstöd.

Anhörig är du som regelbundet hjälper någon annan som på grund av ålder, sjukdom eller funktionsnedsättning inte klarar av vardagen på egen hand. Du kan vara maka/make, partner, förälder, barn, barnbarn, sambo, vän, granne eller annan närstående.

Vi jobbar för att minska anhörigas psykiska och fysiska belastning. För en del personer handlar det som att få hjälp med insatser som anhöriga behöver, för andra handlar det om att de själva behöver få information och utbildning av kommunen.

För att orka och klara av en ofta tung och påfrestande situation kan någon form av anhörigstöd underlätta. Stödet utformas efter dina behov. Idag kan vi erbjuda:

  • information och rådgivning
  • individuella samtal
  • hembesök
  • anhörigcafé
  • föreläsningar och utbildningar
  • rörelseträning.

Efter behovsbedömning av en biståndshandläggare kan anhörigvårdare ges möjlighet till avlösning genom:

  • växelvård eller korttidsvistelse
  • avlösning i hemmet
  • dagverksamhet.

Varje dag kan vara tuff och fylld med lögner och
förnekelse vare sig du lever i eller nära ett missbruk.
Men det finns lösningar och det finns stöd att få. Både
för dig som är i ett beroende och för dig som är anhörig.

Vill du veta mer om hur missbruk påverkar dig och din omgivning? Socialpedagog Christian Falk berättar om hur ett missbruk kan se ut, vilka varningssignaler man bör vara observant mot om man misstänker att den man bryr sig om är sjuk och hur missbruk kan upplevas för en anhörig.

Tid: 1 september 19:00
Plats: Stora salen på Kulturhuset Björnen, Trädgårdsgatan 1 i Åstorp

Anmäl dig via forumläret eller ring oss på 042-644 20.

Föreläsningen är gratis.
12-stegsprogram och anhörigutbildning

I samband med föreläsningen har du möjlighet att anmäla dig till en anhörigutbildning eller till ett 12-stegsprogram, som startar upp parallellt efter föreläsningen. Här får du ta del av lösningar och metoder som finns för att ta sig ur missbruk. Samtidigt som du får träffa andra som befinner sig i en liknande situation.

Mer information om 12-stegsprogrammet och anhörigutbildningen kommer inom kort här på hemsidan.

Du som är anhörig till en person som är i behov av till stöd är välkommen på anhörigcafé/anhöriggrupp. På caféet får du möjlighet att träffa andra personer som är i liknande situation. Ibland är det utomstående personer som informerar på caféet och ibland träffas vi och låter alla komma till tals och berätta om sin situation. Vi har alla tystnadsplikt.

Riktar sig till dig som är make/maka till närstående som är långvarigt sjuk.

Att stötta eller vårda en närstående på grund av ålder eller långvarig sjukdom kan vara svårt oavsett om du är en maka eller make, son eller dotter, granne eller en god vän.

Det är vanligt att känna sig ensam mitt i allt och det är också vanligt att vänner kan ha svårt att förstå hur det verkligen är för dig.

Bryt ensamheten och kom till vårt förmiddagscafé för anhöriga och umgås, drick en kopp kaffe, byt erfarenheter med andra anhöriga eller bara för att få en paus från vardagen. Alla är välkomna oavsett ålder.

Plats: Frivilligcentralen, Trädgårdsgatan 15, Åstorp.

Årets träffar: 6 april, 4 maj, 8 juni, 7 sep, 5 okt, 2 nov och 7 dec.

Tid: Klockan 10:00-12:00

Föranmälan till anhörigkonsulent, Marie Carlberg krävs senast måndagen innan träffen.

Tel: 042-641 20
E-post: marie.carlberg@astorp.se

Riktar sig till dig som är förälder till närstående med funktionsnedsättning

Att stötta eller vårda ett barn med funktionsvariation kan vara helt underbart men även väldigt tufft och ensamt. Det är vanligt att känna sig ensam mitt i allt och det är också vanligt att vänner kan ha svårt att förstå hur det verkligen är för dig som anhörig.

Ta en paus från vardagen och kom till vårt kvällscafé för anhöriga.
Vi träffas sista onsdagen i månaden, fikar, pratar och byter erfarenheter med varandra. Tillsammans kommer vi överens om olika teman och om vi ska bjuda in olika personer, allt efter era behov och önskemål.

Alla är välkomna oavsett vilken ålder ditt barn har.

Plats: Frivilligcentralen, Trädgårdsgatan 15, Åstorp.

Årets träffar: 30 mars, 27 april, 25 maj, 29 juni, 31 aug, 28 sep, 26 okt och 30 nov.

Tid: Klockan 18:00-20:00

Föranmälan till anhörigkonsulent, Marie Carlberg krävs senast måndagen innan träffen.

Tel: 042-641 20
E-post: marie.carlberg@astorp.se

Trygghetslarm

Känner du dig otrygg som anhörig med att klara av vården av din närstående i hemmet kan du som vårdar ansöka om trygghetslarm av biståndshandläggare.

Hemtjänst

Om du som närstående tycket att det är tungt att klara av vården av din närstående själv kan din närstående ansöka om hemtjänst av biståndshandläggare.

Bostadsanpassning

Bostadsanpassningsbidrag kan lämnas till personer som har bestående eller varaktiga funktionsnedsättning och behöver åtgärda något i den permanenta bostaden.


Om du misstänker att en anhörig far illa eller riskerar att fara illa ska du göra en orosanmälan till socialtjänsten.

E-tjänsterna för orosanmälan för barn och unga upp till 17 år samt för vuxna från 18 år hittar du nedan.

Senast ändrad • 2022-08-17

Kontakt