Seniorservice

Seniorservice hjälper dig med vissa vardagliga sysslor som innebär risk för skador. Seniorservicen utförs av personal från räddningstjänsten.

Du som är folkbokförd i Åstorps kommun, är äldre än 65 år eller har en funktionsnedsättning kan få hjälp med sådana vardagssysslor som innebär att det finns en risk att du skadar dig om du själv utför dem.

Du kan bland annat få hjälp med:

  • Byta glödlampor, säkringar och batterier
  • Ta ner och sätta upp gardiner
  • Flytta lättare möbler
  • Hämta och lämna lättare saker i förrådsutrymmen
  • Plantera i blomlådor
  • Källsortering och flytta fram soptunna.

Vi hjälper inte till med det som ingår i hemvårdens ordinarie uppgifter, till exempel städning, tvätt och inköp. Vi kan inte heller hjälpa dig med arbeten som kräven fackmannamässiga kunskaper.

Seniorservice utför inga tjärdgårdstjänster under perioden 1 december till 1 februari.

Kostnad för seniorservice

Kostnaden för att anlita seniorservice är 50 kronor per timme. Du betalar bara för den verkliga tiden. Det minsta vi debiterar 15 minuter (12,50 kronor). Du bekostar och tillhandahåller själv eventuellt material.

Fakturering görs efterföljande månad när kostnaderna överstiger 300 kronor eller efter sex månader om beloppet är lägre.

  • Du måste vara hemma för att vi ska kunna utföra någon tjänst.
  • Vi utför bara begränsade uppdrag som tar upp till en timme att utföra.
  • Vi tar bara betalt för den verkliga arbetstiden.
  • Vi kan inte garantera att alla efterfrågade uppdrag kan utföras.

Kontakt

Senast ändrad • 2023-07-10

Kontakt