Annan strategisk planering

Åstorps kommun arbetar kontinuerligt med att ta fram planer, riktlinjer och program som används som planeringsunderlag. Underlagen ligger i sin tur till grund för beslut och bidrar därmed till en god och långsiktig planering.

Här hittar du några av de strategiska planer, riktlinjer och program som gäller för kommunen, utöver den kommuntäckande översiktsplanen.

Planer, riktlinjer och program

Antaget underlag

Icke antaget underlag


Nätverk och mellankommunala samarbeten

Som en del av det strategiska arbetet deltar även Åstorps kommun i nätverk och mellankommunala samarbeten. Några av de nätverk som kommunen ingår i listas nedan. Du kan läsa mer om de olika nätverken genom att klicka på namnen.

Kontakt

Senast ändrad • 2020-04-07