Eldningsförbud i Åstorps kommun

I Åstorp och Klippans kommuner är det förbjudet att elda utomhus i skog och mark. Förbudet innebär att alla former av eldning utomhus. Med utomhus avses i denna föreskrift skog eller mark så nära skog att eld lätt kan spridas vidare i terrängen.

Stäng meddelande

Annan strategisk planering

Här hittar du några av de strategiska planer, riktlinjer och program som gäller för kommunen, utöver den kommuntäckande översiktsplanen.

Åstorps kommun arbetar kontinuerligt med att ta fram planer, riktlinjer och program som används som planeringsunderlag. Underlagen ligger i sin tur till grund för beslut och bidrar därmed till en god och långsiktig planering.

Kontakt

Senast ändrad • 2022-05-17

Kontakt