Annan strategisk planering

Åstorps kommun arbetar kontinuerligt med att ta fram planer, riktlinjer och program som används som planeringsunderlag. Underlagen ligger i sin tur till grund för beslut och bidrar därmed till en god och långsiktig planering.

Här hittar du några av de strategiska planer, riktlinjer och program som gäller för kommunen, utöver den kommuntäckande översiktsplanen.

Kontakt

Senast ändrad • 2020-04-07