Manual för att fylla i formulär för synpunkter

Så här fyller du formuläret för synpunkter/klagomål. Rubriker som är stjärnmarkerade med en stjärna är obligatoriska att fylla i.

Här lämnar du en synpunkt Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Uppgifter om dig

Här uppger du följande uppgifter om dig.

 • Namn
 • Eventuell organisation (om du arbetar inom en särskild organisation
  inom kommunen)
 • Typ av återkoppling
 • Adress
 • Box
 • Postnummer
 • Ort
 • Telefon
 • E-post

Klagomål, synpunkter eller förbättringsförslag

Här uppger du den verksamhet som du vill lämna synpunkt, klagomål
eller förbättringsförslag på.

• Klicka på symbolen

Ikon

Välj organisation

Du kan välja att skriva organisationens eller verksamhetens namn
direkt i sökrutan eller klicka på den blå pilen för att välja någon
verksamhet under Kommunstyrelseförvaltningen eller
Socialförvaltningen, se mer detaljerad beskrivning nedan.

Beskrivning

Här beskriver du vad du har synpunkter på, är missnöjd med eller om
du vill lämna förbättringsförslag .När du har fyllt i rapporten och tryckt på ”Nästa” får du en sammanfattning av rapporten som du kan granska innan du skickar
in rapporten. 

Säkerhetskontroll

Ange texten från bilden som visas, i textrutan.

Bilagor

Här har du möjlighet att bifoga ett dokument med rapporten. Du kan
välja PDF, Word eller en bild.
• Klicka på ”Lägga till fil”.

Skicka eller Tillbaka

När du är klar trycker du på ”Skicka”. Om du vill ändra något i
rapporten trycker du på ”Tillbaka”. När du skickat rapporten får du en
bekräftelse och ett rapportnummer samt bekräftelsemejl om du
angivit din mejladress.Om du sparar rapportnumret kan du följa rapportens status via länken ”Följ ditt ärende” på hemsidan.

Att välja organisation

I sökrutan kan du skriva in organisationens eller verksamhetens
namn.

Välj org

Kommunstyrelseförvaltningen

Under kommunstyrelseförvaltningen finns valet
arbetsmarknadsenheten. Klicka på den blå pilen och välj den verksamhet som du vill lämna synpunkt, klagomål eller förbättringsförslag på. Tryck sedan ”Välj”. Under Arbetsmarknadsenheten finns följande verksamheter.

 • Intern daglig verksamhet – arbetsmarknadsenheten
 • Extern daglig verksamhet – arbetsmarknadsenheten

Socialförvaltningen

Under Socialförvaltningen finns följande organisationer.

Klicka på den blå pilen och välj den verksamhet du vill lämna
synpunkt, klagomål eller förbättringsförslag på. Tryck sedan ”Välj”.

 • Ekonomiskt bistånd – myndighet
 • Missbruk – myndighet
 • Vuxen övrigt – myndighet
 • Barn och familj – myndighet
 • Familjerätt – myndighet
 • Vård och omsorg – myndighet
 • LSS – myndighet
 • Socialpsykiatri – myndighet
 • Bostadsanpassning – myndighet

Klicka på den blå pilen och välj den verksamhet du vill lämna
synpunkt, klagomål eller förbättringsförslag på. Tryck sedan ”Välj”.

 • IFO Behandling och familjecentral
 • IFO Familjehem
 • IFO Kontaktperson/Kontaktfamilj

Under Verkställighet VoO finns följande verksamheter.

 • VoO Hemvård
 • Särskilt boende
 • LSS
 • Socialpsykiatri
 • Hälso- och sjukvård

Under VoO Hemvård finns följande alternativ. Klicka på den blå pilen
och välj den verksamhet du vill lämna synpunkt, klagomål eller
förbättringsförslag på. Tryck sedan ”Välj”.

VoO Hemvård

 • VoO Hemvård Åstorp/Hyllinge
 • VoO Hemvård Åstorp/Kvidinge
 • VoO LOV-utförare
 • VoO Korttidsvård/Växelvård
 • VoO Dagverksamhet äldreomsorg Gläntan

Välj ett särskilt boende - VoO Astern eller VoO Vidåsen genom att
klicka på den blå pilen.

Under VoO Astern väljer du på den avdelning du vill lämna synpunkt,
klagomål eller förbättringsförslag på. Tryck sedan på ”Välj”.

 • VoO Astern våning 1
 • VoO Astern våning 2
 • VoO Astern våning 3

Vid valet VoO Vidåsen väljer du den avdelning du vill lämna synpunkt,
klagomål eller förbättringsförslag på. Tryck sedan på ”Välj”.

 • VoO Vidåsen Blåklinten
 • VoO Vidåsen Gullvivan
 • VoO Vidåsen Näckrosen
 • VoO Vidåsen Prästkragen
 • VoO Vidåsen Vallmon
 • VoO Vidåsen Tulpanen

Klicka på den blå pilen och välj den verksamhet du vill lämna
synpunkt, klagomål eller förbättringsförslag på. Tryck sedan ”Välj”.

 • LSS Bryggan - gruppbostad
 • LSS Piren - grupbostad
 • LSS Rosa villan - gruppbostad
 • LSS Rångenvillan - gruppbostad
 • LSS Höken - servicebostad
 • LSS Ekorren - korttidstillsyn
 • LSS Personlig assistans
 • LSS Avlösarservice
 • LSS Ledsagarservice
 • LSS kontaktperson
 • LSS korttidsvistelse

Klicka på den blå pilen och välj den verksamhet du vill lämna
synpunkt, klagomål eller förbättringsförslag på. Tryck sedan ”Välj”.

 • Fabriksgatan - socialpsykiatri
 • Boendestöd - socialpsykiatri
 • Social samvaro - socialpsykiatri
 • Personligt ombud - socialpsykiatri

Om du vill lämna synpunkt, klagomål eller förbättringsförslag på
Hälso- och sjukvårdsorganisation. Klicka på Hälso- och sjukvård och
tryck sedan ”Välj”.

Kontakt

Senast ändrad • 2023-04-19

Kontakt