Tips och råd till dig som är utsatt för våld i nära relation för våld i nära relation

Här finns råd till dig som överväger att separera från en våldsam eller kränkande partner. Råden kan vara användbara om du lever med en våldsam partner, är på väg att separera eller har separerat. Det kan kännas svårt, men tänk på att det finns stöd att få.

 • Lämna din partner. Varken du eller dina barn ska behöva tolerera våld. Våldet och kränkningarna sker vanligtvis allt oftare och blir allt grövre.
 • Berätta för någon, gärna en professionell person. Det ger dig perspektiv på tillvaron och hjälp att reda ut din situation.
 • För dagbok över våldet och kränkningarna så att du lättare kommer ihåg vad som hänt.
 • Uppsök läkarvård om du får skador, så att skadorna tas om hand och dokumenteras inför en eventuell polisanmälan.
 • Polisanmäl din partner.
 • Våld är brottsliga handlingar.
 • Förbered din flykt. Ha en väska packad med det nödvändigaste. Fråga om du kan komma akut till en närstående.
 • Tala med socialtjänsten eller en kvinnojour om skyddat boende.
 • Ha kontanter undangömda.
 • Kom överens om ett kodord tillsammans med någon du litar på som ska larma om ordet sägs.
 • Se till att din partner inte har uttagsrätt till dina konton.
 • Gör en lista på det du vill ha med dig vid en framtida separation.
 • Ställ dig i bostadskö.

Om du måste lämna hemmet akut kan det vara bra att ha med sig:

För dig

 • ID-handlingar, körkort, pass.
 • Försäkringskasseuppgifter.
 • Eventuella dokument från Migrationsverket.
 • Nycklar (till bil, bostad, bankfack)
 • Kontanter, kreditkort
 • Kontonummer, internetdosa, bankhandlingar.
 • Viktiga dokument, avtal, kontrakt.
 • Mobiltelefon och mobilladdare.
 • Mediciner, recept.
 • Toalettsaker, linser och glasögon.
 • Viktiga telefonnummer
 • Adressbok, kontaktlista, dagbok
 • Ombyteskläder och ombytesskor.
 • Ytterkläder.
 • Foton och viktiga minnessaker.

För dina barn

 • Läkemedel.
 • Napp, nappflaska.
 • Barnvagn med mera.
 • Favorit leksaker, snuttefilt, gosedjur.
 • Skolschema, skolböcker och viktiga tider.
 • Hygienartiklar, glasögon.
 • Ombyteskläder och ombytesskor.
 • Ytterkläder.
 • Badkläder, gympakläder, regnkläder.

Föreningen VOOV kan hjälpa dig med att ordna ett tillfälligt jourhem åt ditt djur. Även vissa kvinnojourer har möjlighet att ta emot både dig och dina husdjur. Kontakta socialtjänsten så kan de hjälpa dig med att ta fram en lösning i din situation. De hjälper dig vidare i kontakt med VOOV och kvinnojour.

Voov Malmö-Skåne - voov.nu Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 • Om du har behov av skydd kan du tillfälligt bo på ett skyddat boende eller hos en närstående om det är du som lämnar hemmet.
 • Sök egen bostad. Du kan begära kvarsittningsrätt på den gemensamma bostaden och använda den i bostadsbyte.
 • Du har rätt att ta med dig barnen om du bedömer att det är för deras bästa. En våldsam förälder har problem i sitt föräldraskap.
 • Du har rätt att ta med dig dina tillhörigheter. Om du inte får med dig allt kan du hämta det som är mindre viktigt senare.
 • Ändra din adress. Begär tillfällig eftersändning om du bor på ett skyddat boende.
 • Du kan ansöka om försörjningsstöd hos socialtjänsten om du är i en svår ekonomisk situation.
 • Se till att din före detta partner inte har uttagsrätt till dina konton.
 • Säg upp avtal och kontrakt som står i ditt namn, annars kan du få betalningsanmärkningar om din före detta partner inte betalar.
 • Sjukanmäl dig om du inte orkar med att arbete. Tala med en läkare om sjukskrivning.
 • Begränsa kontakten med din före detta partner. Det underlättar för dig att gå vidare i livet.
 • Prata med någon professionell för att bearbeta dina upplevelser och reda ut dina känslor och tankar om separationen.
 • Barn som upplevt våld i hemmet behöver eget stöd. Kontakta socialtjänsten för rådgivning.
 • Gör en polisanmälan. På så sätt kan våldet få ett slut, du kan få upprättelse och din partner kan ställas till svars för sina handlingar.
 • Begär ett målsägandebiträde om du polisanmäler så att du får juridiskt stöd under rättsprocessen.
 • Ansök om försörjningsstöd hos socialtjänsten och bostadsbidrag hos Försäkringskassan om du är i en svår ekonomisk situation.
 • Se till att barnbidrag sätts in på ditt konto om barnen bor med dig.
 • Ansök om underhållstöd hos försäkringskassan om barnen bor med dig.
 • Om du har skulder kan du få hjälp att göra upp en avbetalningsplan.
 • Kontakta en jurist eller socialtjänsten om du är oense med din före detta partner angående vårdnad, boende och umgänge för barnen.
 • Ansök om skilsmässa hos tingsrätten.
 • Begär bodelning om du inte får det du har rätt till.
 • Berätta för Migrationsverket om våldet om du är i Sverige på anknytning till din partner.
 • Begär tolk om du inte hör eller förstår svenska.

Om din före detta partner trakasserar och förföljer dig kan du ansöka om besöksförbud hos polisen. Ett besöksförbud innebär att din partner inte får ta kontakt med dig eller förfölja dig. Den som bryter mot besöksförbudet döms till fängelse eller böter. Många kvinnor som beviljats besöksförbud upplever att de får en tryggare tillvaro.

Om du vill veta mer om besöksförbud kan du vända dig till polisen i Åstorp, telefon 040-114 14. Länk till annan webbplats.

Polisen finns på Storgatan 5 i Åstorp.

Om du vill flytta till en ny bostad och inte vill att din före detta partner ska veta var du bor kan du ansökan om skyddade personuppgifter.Det finns tre olika sorters skyddsåtgärder som ger olika grader av skydd.

Om du vill veta mer om skyddade personuppgifter kan du vända dig till Skatteverket och be att få tala med någon som handlägger skydd av personuppgifter, telefon 0771-778 778

Sekretessmarkering

Sekretessmarkering skyddar din bostadsadress, personnummer och telefonnummer. Det innebär att en varningssignal kommer upp om någon efterfrågar dina personuppgifter. Sekretessmarkering kan du söka hos Skatteverket, och den gäller för ett år i taget.

Kvarskrivning

Kvarskrivning kan vara aktuellt om du byter bostadsort. Det innebär att du kommer att stå kvar som folkbokförd på den gamla bostadsorten. Din post kommer då att gå till ett skattekontor i landet som sedan skickar posten vidare till din nya bostadsort. Kvarskrivning kan du söka hos Försäkringskassan, och den gäller för högst tre år i taget.

Fingerade personuppgifter

Fingerade personuppgifter innebär att du kan använda dig av en annan identitet än din ursprungliga. För att du ska få fingerade personuppgifter krävs att du utsatts för ett särskilt allvarligt hot. För frågor om fingerade personuppgifter kontakta polisen.

När ett brott har polisanmälts inleds en utredning. Den ska ligga till grund för åtal, rättegång och dom. Brottsoffrets deltagande i utredningen spelar ofta en avgörande roll för hur rättsprocessen fortlöper.

Så här går rättsprocessen till:

Kontakt

Senast ändrad • 2024-04-08

Kontakt