Vatten och avlopp

Nordvästra Skånes vatten och avlopp, NSVA, sköter vatten- och avloppsverksamheten i Åstorps kommun.

Åstorps kommun ansvarar för vatten- och avlopptstaxan och det är vi som skickar fakturan till dig som är kund.

Anmäl ägarbyte av fastighet

När du har sålt en fastighet ska du anmäla ägarbytet till Åstorps kommun så att fakturan för vatten- och avloppsabonnemanget kommer till rätt peron.

Du anmäler ägarbytet via vår e-tjästportal. Läs av din vattenmätare tillsammans med den nya ägaren i samband med ägarbytet och rapportera in mätarställningen. Du ska lämna uppgifter om den nya ägaren, så ha gärna köpekontraktet tillgängligt.

Kontakt

Senast ändrad • 2023-02-08

Kontakt