Receptfria läkemedel

Kommunerna har ansvar att kontrollera så att regelverket för receptfria läkemedel i handeln efterlevs medan Läkemedelsverket är den övergripande tillsynsmyndigheten.

Butiker som vill sälja receptfria läkemedel ska göra en anmälan till Läkemedelsverket innan försäljningen påbörjas. Kommunerna har, enligt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel, ansvaret att kontrollera efterlevnaden av lagen och de föreskrifter som meddelas med stöd av denna.

Läkemedelsverket förser kommunerna med information om vilka försäljningsställen som ska kontrolleras.

Kontakt

Senast ändrad • 2023-11-25

Kontakt