Tobakstillstånd

För att få sälja tobaksvaror så måste du först ansöka om ett tillstånd hos kommunen. Om du säljer tobak från flera olika försäljningsställen måste du söka ett tillstånd för varje ställe.

Från och med 1 juli 2019 ersattes tobakslagen och lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare med en ny lag, lagen om tobak och liknande produkter. Det innebär att det numera krävs ett tillstånd från kommunen för att få sälja tobaksvaror. I Åstorps kommun är det Kundtjänst som handlägger tobakstillstånden.

Vad krävs för att få ett tobakstillstånd?

Den nya tobakslagen ställer höga krav på dig som söker tillstånd för tobaksförsäljning. Den sökanden ska vara ekonomiskt och personligt lämplig. Kommunen kommer att hämta in uppgifter från bland annat Kronofogden, Polismyndigheten och Skatteverket.

När du lämnar in din ansökan till kommunen måste du skicka med ett egenkontrollprogram. Ett lämpligt utformat egenkontrollprogram krävs för att du ska få tillståndet. I ett egenkontrollprogram ska du skriva in de rutiner som du behöver i din verksamhet för att se till att du och din personal följer de lagkrav som finns för försäljning av tobaksvaror. Kommunen kommer att göra en bedömning av ditt egenkontrollprogram i samband med din ansökan.

Kontakt

Senast ändrad • 2023-02-13

Kontakt