Tillstånd för hantering av brandfarlig och explosiv vara

All hantering av brandfarlig vara ska ske enligt Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps regler. Hanterar du över vissa mängder behöver du ha tillstånd från kommunen

Reglerna handlar om hantering, överföring och import av brandfarliga och explosiva varor. Syftet är att hindra, förebygga och begränsa olyckor och skador på liv, hälsa, miljö eller egendom som kan uppkomma genom brand eller explosion orsakad av brandfarliga eller explosiva varor. Reglerna ska även förebygga obehörigt förfarande med varorna.

Föreståndare

Har du tillstånd till hantering av brandfarliga- och/eller explosiva varor ska du också ha en eller flera föreståndare för hanteringen. En föreståndare ska vara lämplig för uppgiften, samt ha rätt kompetens och ha goda kunskaper om de varor som hanteras. Föreståndaren ansvarar för att hanteringen bedrivs enligt gällande bestämmelser.

Senast ändrad • 2023-09-14

Kontakt