Yrkesmässig hygienisk verksamhet - anmälan, tillsyn och egenkontroll

Yrkesmässig hygienisk verksamhet kan innebära risker för olägenhet för människors hälsa. Kommunen ansvarar för tillsyn av hygienlokaler.

Verksamheter som räknas till hygienlokaler är bland annat fotvård, massage, hårvård och tatuering. Verksamhetsutövaren ansvaret för att undanröja de risker som finns vid denna typ av verksamhet.

Ansvaret för den operativa tillsynen av yrkesmässig hygienisk verksamhet från hälsoskyddssynpunkt ligger på bygg- och miljönämnden.

Exempel på vad som benämns som hygienlokaler är solarier, tatuerare, piercingsalonger, massageverksamheter, fotvård, akupunktur eller frisörer.

Ska du starta en hygienisk verksamhet?

En hygienisk verksamhet är en verksamhet där man bedriver hygienisk behandling som till exempel massage, fotvård, skönhetsbehandling, tatuering, hårvård med flera. Det är bygg- och miljönämnden som kontrollerar dessa verksamheter.

Om du funderar på att starta en ny hygienisk verksamhet eller byta lokal för befintlig verksamhet kan du behöva göra en anmälan till oss. Anmälningsplikten gäller de hygieniska verksamheter som i sin behandling använder stickande eller skärande verktyg. Det beror på att dessa behandlingar innebär risk för blodsmitta. Om du är osäker på om din verksamhet omfattas av anmälningsplikt, kontakta miljöförvaltningen.

Så här gör du då du anmäler

Du kan anmäla din verksamhet på två olika sätt, antingen genom vår E-tjänst eller genom att fylla i anmälningsblanketten. Anmäl din verksamhet minst sex veckor innan den startar.

Vi tar ut en avgift för att handlägga ert ärende

Bygg- och miljönämnden tar ut en avgift för att handlägga din anmälan.

Årlig avgift

Enligt Åstorps kommuns taxa tas en årsavgift för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område ut. Taxan innebär att de verksamheter med yrkesmässig hygienisk verksamhet betalar en årsavgift.

Vilka krav ställs på en hygienisk verksamhet

Både om du har en anmälningspliktig och en icke anmälningspliktig verksamhet ska du se till att den lokal som ska användas är anpassad för verksamheten. Du ska se till att det till exempel finns goda rutiner för städning, hygien och kemikaliehantering. Om du har en verksamhet som omfattas av anmälningsplikt är du även skyldig att ha dina rutiner dokumenterade i ett så kallat egenkontrollprogram. Mer information hittar du på nedanstående länkar.

Om du inte anmäler kan du få miljösanktionsavgift

Om du startar eller driver verksamhet utan att det har anmälts till oss riskerar du att få en miljösanktionsavgift. För närvarande är den på 3000 kronor.

Vill du veta mer

Kontakta oss på miljökontoret om du har frågor om hygieniska verksamheter.

Kontakt

Senast ändrad • 2023-01-17

Kontakt