Hjälpmedel

Du som är i behov av hjälpmedel kan efter förskrivning av arbetsterapeut eller fysioterapeut/sjukgymnast få låna dessa hjälpmedel av kommunen.

Viktig information angående återlämning av hjälpmedel under semestermånaderna

Våra öppetider för att återlämna hjälpmedel är tillfälligt ändrade under semestermånaderna. Då gäller endast tidsbokning via telefonnummer 0734-175320.

Hjälpmedlen är anpassade efter dina behov och får därför inte användas av någon annan. Kommunen är skyldig att följa upp förskrivna hjälpmedel och du som lånat hjälpmedel måste på uppmaning ge kommunen möjlighet att göra detta.

Kommunen lånar inte ut inte fritidshjälpmedel. Förskrivet hjälpmedel kan även användas i fritidsboende.

Om du har behov av hjälpmedel

Vid behov av hjälpmedel vänder du dig till kommunens arbetsterapeut eller fysioterapeut/sjukgymnast. Bedömning av din funktion görs för att utreda ditt behov av eventuella hjälpmedel. Vanligen sker detta vid hembesök där vi tittar på hemmets utformning, den egna förmågan och vad du behöver hjälp med.

Hantering av hjälpmedel

Du ansvarar själv för normalt underhåll såsom till exempel pumpning av däck och rengöring av hjälpmedelt. Om du inte längre är i behov av hjälpmedlet ska detta återlämnas i gott skick. Hämtning utförs av kommunen mot en avgift, 600 kronor medan "skrymmande" hjälpmedel hämtas avgiftsfritt. "Skrymmande" kan vara vårdsäng, personlyft, hygienstol på hjul, gåbord, komfortrullstol och arbetsstol.

Stöld eller förlust av hjälpmedel

Stöld av hjälpmedel ska polisanmälas. Du tar kontakt med förskrivaren av hjälpmedlet och lämnar en kopia av polisanmälan. Vid oaktsamhet eller misskötsel kan du bli ersättningsskyldig. Vid planerad utlandsvistelse, ta kontakt med den som förskrivit hjälpmedlet åt dig i god tid före avresan.

Öppetider för återlämning av hjälpmedel

Våra ordinarie öppettider är:

Måndag ( helgfri ) 13.00 – 16.00

Torsdag ( helgfri ) 08.00 – 12.00

Kontakt

Senast ändrad • 2023-04-26

Kontakt