Patientskadeförsäkring

Om du drabbas av en skada i samband med kommunal hälso- och sjukvård kan du ha rätt till ekonomisk ersättning enligt patientskadelagen.

Patientskada är en personskada som uppstått genom någon av följande situationer:

  • undersökning, vård, behandling eller liknande åtgärd.
  • fel i eller felaktig hantering av sjukvårdsutrustning.
  • felaktig diagnos.
  • överföring av smittämne som lett till infektion i samband med undersökning, vård, behandling eller liknande åtgärd.
  • olycksfall i samband med undersökning, vård, behandling eller liknande åtgärd eller under sjuktransport eller i samband med brand eller annan skada på vårdlokaler eller utrustning.
  • ordination av läkemedel i strid med föreskrifter.

Anmäl skada

Om du har drabbats av en patientskada i samband med kommunal hälso- och sjukvård och vill kräva ekonomisk ersättning ska du göra en skriftlig skadeanmälan. Fyll i blanketten nedan och skicka in den till vårt försäkringsbolag Sedgwick Sweden AB.

Din skadeanmälan ska skickas till

Sedgwick Sweden AB, Englundavägen 13, 171 41 Solna.

Telefon: 08 98 33 60 (kontorstid)
Telefon: 031 703 17 27 (övrig tid)
E-post: info@se.sedgwick.com

Du har möjlighet att få hjälp att anmäla skadan från Åstorps kommun.

Kontakt

Senast ändrad • 2022-03-17

Kontakt