Åstorps kommun
Åstorp - Söderåsstaden
där människor och företag möts och växer

Delårsbokslut

Delårsrapporten behandlas i kommunfullmäktige i september.

Kommunerna skall, enligt lag om kommunal redovisning, minst en gång per år upprätta en särskild redovisning benämnd delårsrapport. Åstorps kommuns delårsrapport upprättas per 0731 och innehåller en översiktlig redovisning av kommunens utveckling av verksamhet och resultat sedan föregående år. Vidare görs en bedömning av måluppfyllelsen på årsbasis.

Du kan ladda ner delårsbokslutet eller beställa tryckt version från ekonomikontoret.

Senaste publiceringsdatum: 2019-05-16
Sök på hela astorp.se