Utbetalning av ersättning för utförd personlig assistans

Åstorps kommun ger ekonomiskt stöd enligt schablon motsvarande Försäkringskassans grundbelopp. Det ekonomiska stödet betalas ut för utförda assistanstimmar i enlighet med beslut enligt 9 § 2 LSS.

För att säkerställa att den enskilde får den insats som är beviljad med det stöd som Åstorps kommun betalar för ska assistansanordnare lämna uppgifter

  • för att styrka att anordnaren har tillstånd att utföra assistans
  • om relationen mellan den enskilde och assistansanordnaren
  • för att styrka anställning mellan assistenter och anordnare.

Assistansanordnaren ska även lämna underlag som styrker den utförda tiden samt vem som utfört assistans för den enskilde. Innan utbetalning kan ske, granskas underlagen som ligger till grund för fakturan som assistansanordnaren ställt till kommunen.

Uppgifter ska lämnas av utförare eller den enskilde, efter utgången av varje månad och ska ha inkommit till kommunen senast den 10:e varje månad. Med den enskilde avses den person som har beviljats assistans enligt 9 § 2 LSS.

Blanketter

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Anmälan från arbetsgivare.pdf , 472.9 kB. 472.9 kB 2023-03-21 14.18
Sammanställning ersättning personlig assistans.pdf , 518.7 kB. 518.7 kB 2023-03-21 14.18
Begäran om betalningsmottagare.pdf , 503.3 kB. 503.3 kB 2023-03-21 14.18

Kontakt

Senast ändrad • 2023-09-28

Kontakt