Hemtjänst

Om du på grund av funktionsnedsättning inte klarar av ditt dagliga liv har du möjlighet att ansöka om olika former av insatser. Efter inkommen ansökan gör biståndshandläggare en utredning med behovsbedömning och beslut.

Hemtjänst, eller hemvård som det kallas i Åstorps kommun kan vara insatserna i form av:

  • Personlig omvårdnad så som till exempel hjälp med hygien, klädsel, toalettbesök eller dusch.
  • Hjälp i matsituationer.
  • Service som till exempel städning, tvätt och inköp (behovsbedömning görs på det gemensamma hushållet).
  • Trygghetslarm: kommunen erbjuder trygghetslarm för att man ska kunna få hjälp när något oförutsägbart.

Ansök om hemvård

Ansökan om hemvård kan göras antingen muntligt till kommunens biståndshandläggare, skriftligt via blankett som du kan få från Kundtjänst eller via e-tjänsten här nedanför. Observera att personen som ansöker via e-tjänsten måste legitimera sig med Bank-id.

Efter en ansökan gör biståndshandläggaren en utredning och bedömning av behovet. Därefter får du ett beslut.

Valfrihet inom hemtjänsten

För serviceinsatserna städ, tvätt och inköp är det möjligt att välja en annan utförare än kommunen. Läs vidare under Valfrihet av serviceinsatser.

Kontakt

Senast ändrad • 2022-10-24

Kontakt