Hemtjänst

Om du på grund av funktionsnedsättning inte klarar av ditt dagliga liv har du möjlighet att ansöka om olika former av insatser. Efter inkommen ansökan gör biståndshandläggare en utredning med behovsbedömning och beslut.

Hemtjänst kan vara insatserna i form av:

  • Personlig omvårdnad så som tex hjälp med hygien, klädsel, toalettbesök eller dusch.
  • Hjälp i matsituationer.
  • Service som tex städning, tvätt och inköp (behovsbedömning görs på det gemensamma hushållet).
  • Trygghetslarm: kommunen erbjuder trygghetslarm för att man ska kunna få hjälp när något oförutsägbart.

Ansök om hemtjänst

Ansökan görs hos kommunens biståndshandläggare. Ansökan kan göras antingen muntligt, skriftligt eller digitalt.
Efter en ansökan görs biståndshandläggaren en utredning och bedömning av behovet. Därefter får du ett beslut på vilka insatser du har rätt till.

Valfrihet inom hemtjänsten

För serviceinsatserna städ, tvätt och inköp är det möjligt att välja en annan utförare än kommunen. Läs vidare under Valfrihet av serviceinsatser.

Kontakt

Senast ändrad • 2020-10-08

Kontakt