Bostadsanpassning

Har du en funktionsnedsättning och behöver åtgärda något i din fastighet kan du söka bostadsanpassningsbidrag från kommunen.

Bostadsanpassningsbidrag lämnas till dig som har bestående eller varaktig funktionsnedsättning och därför behöver åtgärda något i din permanenta bostad. Syftet med bidraget är att du ska kunna leva ett självständigt liv i det egna boendet.

För bidraget kan du anpassa bstaden så att din vardag blir enklare. Du ska kunna förflytta dig, sova, sköta hygien, laga mat och ta dig in och ur bostaden.

Med bidraget kan du anpassa och komplettera din bostads fasta funktioner, det vill säga sådant som inte vanligtvis tas med vid flytt. Exempel på åtgärder är:

  • tröskelborttagning
  • bygga ramper
  • iordningställande av duschplats/duschkabin
  • montering av hissanordningar
  • dörrautomatik.

Du ansöker om bostadsbidrag genom att skicka in en ansökningsblankett med tillhörande bilagor. I första hand ska det utredas om hjälpmedel räcker för att bostaden ska fungera ändamålsenligt. Hjälp med utprovning av hjälpmedel görs vanligtvis av en arbetsterapeut i kommunen eller annan sakkunning. Om hjälpmedel inte avlöser hindret skriver arbetsterapeuten eller annan sakkunnig ett intyg där problemen beskrivs.

I din ansökan skriver du vilka åtgärder du ansöker om för att avlösa hindret. En handläggare på socialförvaltningen beslutar i ärendet och i vissa mer kostsamma ansökningar måste ansökan vidare till socialnämndens arbetsutskott för beslut.

Senast ändrad • 2020-04-22

Kontakt