Trygghetslarm

Trygghetslarm är till för dig som råkat ut för en akut situation och behöver hjälp av hemvården. Det kan till exempel vara om du fallit eller blivit akut sämre i din sjukdom.

 1. Vill du ansöka om trygghetslarm ska du kontakta kommunens biståndshandläggare som du når via 042-640 00.
 2. Du får ett beslut om trygghetslarm. Väntetiden för att få ett larm installerat är fem arbetsdagar.
 3. När du blir beviljad ett trygghetslarm kommer en larminstallatör att kontakta dig för att komma överens om när trygghetslarmet ska installeras hos dig.
 4. Larminstallatören kommer hem till dig och installerar larmet och visar hur det fungerar.
  Trygghetslarmet består av larmdosa med högtalartelefon som kopplas i eluttaget och en larmknapp som du kan sätta på armen eller hänga runt halsen. Larmknappen är vattentålig och kan användas vid dusch.
 5. Du behöver inte ha fast telefoni i bostaden då trygghetstelefonen går via ett mobilnät.
 6. För att få trygghetslarmet installerat behöver du lämna nycklar till samtliga lås på din ytterdörr samt eventuellt nyckel eller bricka till din lägenhetsport. Du lämnar nycklarna till larminstallatören i samband med att trygghetslarmet installeras.
 • Du larmar genom att trycka på larmknappen. Larmet går till en larmcentral som är bemannad dygnet runt.
 • När larmcentralen svarar beskriver du vad du behöver ha hjälp med.
 • Om larmcentralens personal inte hör vad du säger eller om du inte har möjlighet att beskriva vad du vill ha hjälp med kommer omvårdnadspersonal hem till dig för att se hur du mår. Larmcentralen kan först försöka att kontakta dig via telefon om de inte uppfattar vad du säger via larmdosan.
 • Aktiveras larmet av misstag talar du om det för larmcentralen.
 • Trygghetslarmet är endast avsett för akuta händelser och inte för enklare ärenden.

Avgiften för trygghetstelefon år 2022 är 254 kronor per månad och per person. Makar och sambor som bor ihop, och båda har trygghetstelefon, betalar tillsammans 355 kr per månad för tjänsten.

Utryckning vid larm är avgiftsfritt.

Avgifterna ingår i maxtaxan och kan aldrig bli högre än den enskildes avgiftsutrymme. Här kan du läsa mer om avgifter.

Ta först kontakt med en biståndshandläggare. Därefter hämtar larminstallatören larmet hos dig. I samband med att du återlämnar ditt trygghetslarm återlämnas dina nycklar till bostaden.

 • Kontakta larm- och tekniksamordnare vid förändringar,
  till exempel om du byter lås eller om anhöriga byter nummer.
 • Kontakta larm- och tekniksamordnare när du behöver byta armband eller halsband.
 • Larmet testas kontinuerligt tre gånger per dygn. Om det inte fungerar ringer eller kommer vi till dig. Eventuellt måste vi gå in med nyckel.
 • I larmet finns ett batteri som är en reserv vid strömavbrott.
 • Omvårdnadspersonalen utför inte hälso- och sjukvårdsuppgifter. (Det gäller inte omsorgstagare som redan har Åstorps kommun hälso- och sjukvård.)
 • Behöver du sjukvårdsupplysning ring vårdguiden 1177.
 • Vid livshotande situationer ska du alltid ringa 112.

Kontakt

Senast ändrad • 2022-12-05

Kontakt