Trygghetslarm

Trygghetslarm är en insats du kan ansöka om hos kommunens biståndshandläggare. Alla personer över 67 år som önskar ett trygghetslarm har rätt till det. För personer under 67 år görs en utredning och behovsprövning.

Larmet är kopplat till en larmcentral som är tillgängliga dygnet runt.

Larmet är till för att användas vid:

  • Fallolyckor eller annan händelse.
  • Ej planerade toalettbesök.
  • Försämrat allmäntillstånd eller andra oväntade situationer där det finns behov av stöd, hjälp och handräckning.

För att ha trygghetslarm krävs följande:

  • Personalen behöver en reservnyckel för att kunna komma in om du behöver hjälp och inte själv kan öppna samt om det nyckelfria systemet inte fungerar.
  • Larmet kan endast användas inom din bostad.
  • Larmet testas kontinuerligt. Om det inte fungerar ringer eller kommer vi till dig. Eventuellt måste vi gå in med nyckel.
  • Larmklockan är vattentät och ska därför vara på även när du duschar.
  • Vid längre strömavbrott påverkas larmets funktion.
  • Larmapparaten och antennen får inte flyttas utan kontakt med larmpatrullen.
  •  

Kontakt

Senast ändrad • 2020-12-04

Kontakt