Trygghetslarm

För att öka tryggheten och göra det lättare för dig att bo kvar i ditt hem finns möjligheten att ansöka om trygghetslarm.

Larmet går till en trygghetscentral som är tillgängliga dygnet runt. Larmet är till för att användas vid:

  • Fallolyckor eller annan händelse.
  • Toalettbesök som inte är planerade.
  • Försämrat allmäntillstånd eller andra oväntade situationer där det finns behov av stöd, hjälp och handräckning.

Vad krävs för att få ha trygghetslarm?

  • Personalen behöver en reservnyckel för att kunna komma in om du behöver hjälp och inte själv kan öppna samt om det nyckelfria systemet inte fungerar.
  • Larmet kan endast användas inom din bostad.
  • Larmet testas kontinuerligt. Om det inte fungerar ringer eller kommer vi till dig. Eventuellt måste vi gå in med nyckel.
  • Larmklockan är vattentät och ska därför vara på även när du duschar.
  • Vid längre strömavbrott påverkas larmets funktion.
  • Larmapparaten och antennen får inte flyttas utan kontakt med larmpatrullen.

Kontakt

Senast ändrad • 2020-02-27