Eldningsförbud i Åstorps kommun

Det råder just nu extremt stor brandrisk i skog och mark i Åstorps kommun.

Stäng meddelande

Budget- och skuldrådgivning

Åstorps kommun hjälper dig som vill förbättra din privatekonomi eller har hamnat i ekonomiska svårigheter genom kostnadsfri budget- och skuldrådgivning.

Åstorps kommun vill genom en aktiv budgetrådgivning hjälpa individer och familjer med möjligheter till att leva ett självständigt liv. Rådgivningen ska också stärka skuldsatta eller nystartade hushålls strävan att klara sina ekonomiska åtagande.

Vad du kan få hjälp med

Hos budget- och skuldrådgivaren kan du få hjälp med:

  • Att hitta möjligheter att förbättra sin ekonomi.
  • Få hjälp med att göra en budget.
  • Att hitta lösningar kring din skuldsituation.
  • Att vid hyresskulder se över dina möjligheter att betala hyran och försöka nå en överresnkommelse om fortsatt boende.
  • Att förmedla kontakter till Kronofogden, inkassobolag och kreditgivare
    att få hjälp vid ansökan om skuldsanering.

Det är helt kostnadsfritt att få budget- och skuldrådgivning och du ska vara folkbokförd i Åstorps kommun. Vi har tystnadsplikt vilket betyder att allt som vi pratar om stannar mellan oss.

Kontakt

Senast ändrad • 2020-01-23