Social samfond

Den sociala samfonden finns till för att främja bland annat barn- och ungdomsvård, bistå funktionsnedsatta eller andra behövande.

Personer som är bosatta i Åstorps kommun har möjlighet att söka ekonomiskt bidrag ur den sociala samfonden.

Syftet med fonden är främja barn- och ungdomsvård, bistå funktionsnedsatta, äldre och långvarigt sjuka eller andra behövande. Målet är även att bidra till trivselfrämjande åtgärder för personers boende på vård- och omsorgsboende och liknande.

Medel till tandvård, glasögon, mediciner och andra saker som är nödvändiga i det dagliga livet kan inte erhållas som bidrag ur fonden.

Bidraget betalas ut en gång per år. Ansökan till social samfond görs under perioden 1 juni till och med 31 augusti. Ansökningsblankett läggs ut på denna sidan under den perioden då fonden går att söka.

Kontakt

Senast ändrad • 2021-09-01