Avsluta ditt politiska uppdrag

För att inneha politiska uppdrag måste du vara folkbokförd i kommunen. Om du under mandatperioden flyttar till annan kommun kommer du att förlora dina platser i kommunfullmäktige eller nämnden.

Att vara politiskt aktiv ska alltid vara ditt eget val. Om du önskar att avsluta ditt politiska uppdrag ska du lämna in en avsägelse som godkänns av kommunfullmäktige. Ditt parti har därefter rätt att förrätta ett fyllnadsval till de platser som du har haft. Om du lämnar en plats i kommunfullmäktige är det Länsstyrelsen som beslutar om ny ledamot eller ersättare.

Om du önskar att avsäga dig ditt uppdrag i kommunfullmäktige kan du inte bli vald till detta uppdrag igen under samma mandatperiod. Detta eftersom platserna i kommunfullmäktige fördelas enligt den lista som partiet har rangordnat sina kandidater vid det senaste valet till kommunfullmäktige. Partierna är bundna av denna ordning. Man kan således bli utsedd till ledamot eller ersättare i kommunfullmäktige även om man inte längre är intresserad av att sitta i fullmäktige, eller om man har gått ur partiet, så länge du fortfarande är valbar i kommunallagens mening, det vill säga att du inte har flyttat till annan kommun eller har avlidit.

Om du önskar att lämna din plats i en nämnd är det möjligt att bli vald till detta uppdrag igen vid ett senare tillfälle. Om du sitter i en nämnds arbetsutskott kommer du automatiskt att bli av med även denna plats, om du lämnar nämnden. Du behöver alltså inte avsäga dig båda platserna.

Om du sitter i ett arbetsutskott och du önskar att lämna denna plats, men behålla din plats i nämnden, kan du istället välja att avsäga dig platsen i arbetsutskottet. Det är då den aktuella nämnden som beslutar om avsägelsen och som förrättar ett fyllnadsval till platsen.

Senast ändrad • 2024-01-17

Kontakt