Kommunala bolag

Här hittar du information om kommunala bolag i Åstorps kommun samt deras tidigare protokoll och kommande sammanträdesdatum.

Björnekulla Fastighets AB (BFAB) ägs av Åstorps kommun. Bolaget skall förvärva, sälja, äga, bygga, förvalta och upplåta fastigheter med olika slags lokaler och kollektiva anordningar. Ändamålet med bolagets verksamhet är att främja kommunens försörjning med lokaler för kommunens verksamhet.

Sammanträdesdatum 2022

Björnekulla fastighets AB

4 februari

4 mars

8 april

29 april (bolagsstämma)

10 juni

26 augusti

23 september

28 oktober

2 december

AB Kvidingebyggen är ett helägt dotterbolag till Björnekulla Fastighets AB (BFAB) som i sin tur ägs av Åstorps kommun. AB Kvidingebyggen har ett varierat utbud av hyresbostäder i både flerfamiljshus och på markplan. AB Kvidingebyggen är ett litet bostadsbolag med drygt 430 lägenheter vilket gör att de kan ha en nära kontakt med sina hyresgäster.

Organisationen samordnas med BFAB och är uppbyggd för att ge en god och effektiv service till hyresgästerna. Kundkontakter, reparation och löpande skötsel av fastigheterna sker främst av Kvidingebyggens egen personal. Större projekt för reparation och underhåll hanteras via deras serviceentreprenörer.

Sammanträdesplan 2022

AB Kvidingebyggen

4 februari

4 mars

8 april

29 april

10 juni

26 augusti

23 september

28 oktober

2 december

Björnekulla IT AB ansvarar för Åstorps kommuns utbyggnad av IT-infrastruktur inom kommunen.
I utbyggnaden ska ortssammanbindande nät tillsammans med kommunens arbetsställen och indrustriområden prioriteras. Bolaget ska också verka för anslutning till befintliga nät inom kommunen.

Sammanträdesdatum 2022

Björnekulla IT AB

4 februari

4 mars

8 april

29 april (bolagsstämma)

10 juni

26 augusti

23 september

28 oktober

2 december

Björnekulla utvecklings AB:s verksamhet ska på olika sätt skapa förutsättningar för entreprenören, finansiären och andra intressenter att driva konkreta projekt i egen regi som i förlängningen är till nytta för Åstorps kommun och våra invånare.

Sammanträdesdatum 2022

Björnekulla utvecklings AB


25 februari


27 maj


19 augusti


11 novemberKontakt

Senast ändrad • 2023-02-07

Kontakt