Kommunala bolag

Här finns information om kommunala bolag i Åstorps kommun.

Björnekulla Fastighets AB (BFAB) ägs av Åstorps kommun. Bolaget skall förvärva, sälja, äga, bygga, förvalta och upplåta fastigheter med olika slags lokaler och kollektiva anordningar. Ändamålet med bolagets verksamhet är att främja kommunens försörjning med lokaler för kommunens verksamhet.

Sammanträdesdatum 2024

Björnekulla fastighets AB

1 februari

27 mars

25 april (bolagsstämma)

27 maj

13 juni

19 september

7 november

5 december

AB Kvidingebyggen är ett helägt dotterbolag till Björnekulla Fastighets AB (BFAB) som i sin tur ägs av Åstorps kommun. AB Kvidingebyggen har ett varierat utbud av hyresbostäder i både flerfamiljshus och på markplan. AB Kvidingebyggen är ett litet bostadsbolag med drygt 430 lägenheter vilket gör att de kan ha en nära kontakt med sina hyresgäster.

Organisationen samordnas med BFAB och är uppbyggd för att ge en god och effektiv service till hyresgästerna. Kundkontakter, reparation och löpande skötsel av fastigheterna sker främst av Kvidingebyggens egen personal. Större projekt för reparation och underhåll hanteras via deras serviceentreprenörer.

Sammanträdesplan 2024

AB Kvidingebyggen

1 februari

27 mars

25 april (bolagsstämma)

27 maj

13 juni

19 september

7 november

5 december

Björnekulla IT AB ansvarar för Åstorps kommuns utbyggnad av IT-infrastruktur inom kommunen.
I utbyggnaden ska ortssammanbindande nät tillsammans med kommunens arbetsställen och indrustriområden prioriteras. Bolaget ska också verka för anslutning till befintliga nät inom kommunen.

Sammanträdesdatum 2024

Björnekulla IT AB

1 februari

27 mars

25 april (bolagsstämma)

27 maj

13 juni

19 september

7 november

5 december

Björnekulla utvecklings AB:s verksamhet ska på olika sätt skapa förutsättningar för entreprenören, finansiären och andra intressenter att driva konkreta projekt i egen regi som i förlängningen är till nytta för Åstorps kommun och våra invånare.

Sammanträdesdatum 2024

Björnekulla utvecklings AB


1 februari


27 mars


25 april (bolagsstämma)


27 maj


13 juni


19 september


7 november


5 decemberKontakt

Senast ändrad • 2023-12-27

Kontakt