Utskott under kommunstyrelsen

Här finns information om utskotten, en mindre del av en beslutande församling vars uppgift är att till exempel förbereda beslut.

Kommunstyrelsen har tre utskott vars uppgift är att bereda olika frågor och förbereda beslut till kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsens arbetsutskott bereder generella frågor. I utskottet sitter fem ledamöter och fem ersättare. Du kan hitta handlingar och protokoll på vår hemsida.

Kommunstyrelsens arbetsmarknadsutskott bereder arbetsmarknadsfrågor. I utskottet sitter fem ledamöter och fem ersättare. Du kan hitta handlingar och protokoll på vår hemsida.

Kommunstyrelsens teknik- och serviceutskott bereder tekniska frågor, exempelvis gator, vägar, vatten och avlopp, avfall, återvinning och städning. I utskottet sitter fem ledamöter och fem ersättare. Du kan hitta handlingar och protokoll på vår hemsida.

Du kan ta del av samtliga nämnder, styrelser, utskott och fullmäktiges sammanträdesdagar på Åstorps kommuns hemsida.

Kontakt

Senast ändrad • 2023-09-19

Kontakt